Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

tanúságtételek

Moon tiszteletesről szóló tanúságtételek

Új irányok egy válságban levő világ számára

Mr. Arnaud de Borchgrave
(A The Washington Times és a United Press International (UPI) főszerkesztője, valamint a Newsweek magazin korábbi vezető szerkesztője)

Részlet a Minden kor reménye: A béke egyesített világa című könyvből

Sun Myung Moon tiszteletes egy olyan világszintű vallási vezető, aki törölte a lehetetlen szót a szókincséből. Mindig meghallgatja a szakértőket, akik elmondják neki, hogy mit és miért nem lehet megtenni, aztán csak megy előre, és megcsinálja.
Létrehozott egy olyan globális médiavállalatot, ahol a szerkesztők és munkatársaik teljes szerkesztői szabadságot élveznek, amire nem volt még példa a világ újságírásában. Ez a szabadság lehetővé tette az ezeknél a kiadványoknál dolgozó újságírók számára, hogy az igazságot korlátozás nélkül mondják el. Mint olyan újságíró, aki 20 éve dolgozik a The Washington Times, az Insight magazin és a UPI szolgálatában, tanúsíthatom, hogy nincs semmiféle titkos rendtartás vagy íratlan szabály, ahogyan ez más médiaszervezeteknél létezik.

A gonoszság istentelen hatalma elleni évtizedeken át tartó küzdelméből Moon Tiszteletes győztesként került ki, és aztán gyorsan megértette, hogy az erkölcsi értékek gyors hanyatlása, a társadalmi romlás és a családi és vallásos értékek összeomlása fenyegeti a civilizációt, ahogy mindnyájan tudjuk. Beutazta a világot, beleértve az USA mind az ötven államát is, hogy fáradhatatlanul hirdesse, mi egyesíti a világ fő vallásait. Ez egy olyan harc, amelyet még mindig naponta megvív, hogy helyreállítsa az alapvető erkölcsi és családi értékeket a minden vallás számára egy Istennel összefüggésben.

Moon tiszteletes vezetése alatt a Vallásközi és Nemzetközi Szövetség a világ Békéjéért vallásos és politikai vezetőket gyűjtött egybe a világ minden tájáról a kritikus világszintű problémák megoldásainak a keresésére. Ezzel Moon Tiszteletes új irányokat adott egy válságban lévő világ számára, arra összpontosítva, hogy a jóléti országoknak kötelességük határozottan cselekedni, hogy kiigazítsák azokat az igazságtalanságokat és egyenlőtlenségeket, amelyeket a fejlődő országokra mértek. Leleplezte „a kapitalizmus elfogadhatatlan arcát”.

A nemzetközi terrorizmus táptalaja a szegények és gazdagok közötti növekvő űrben rejlik, mind a nemzeteken belül, mind azok között. Moon Tiszteletes arra bátorít minket, hogy nézzünk szembe ezzel a helyzettel és a mélyebb kérdésekkel, amelyek az évek során felszították a gyanakvás, a gyűlölet és a konfliktus lángjait. Riadót fújt azoknak az államoknak és vezetőknek, amelyek az alapvető erkölcstelenség, hiúság és arrogancia útján haladnak, ahol a mohóság és az önzés életmóddá vált.

Moon tiszteletes ellenzői az uralkodó médiakultúrában nem szeretik, ha emlékeztetik őket a szerepre, amelyet az elmúlt negyven évben játszottak a drogok felmagasztalásában, a szabados szex és újabban a homoszexuális házasságok terén. A mintegy ötszázezer amerikai médiamunkás felének (mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtóban) nincs semmiféle vallási hovatartozása. 86 % ritkán vagy egyáltalán nem jár templomba, zsinagógába vagy mecsetbe. Csak 8 % rendszeres templomlátogató.

Valószínűleg van egy összefüggés, amely megmagyarázza, hogyan jutottunk el egy fél évszázad leforgása alatt attól a törekvéstől és fáradozástól, hogy a lehető legvalóságosabban tudósítsunk, ahhoz a fajta híradáshoz, amely egyenlő súlyt ad a pletykának, rosszindulatú célozgatásnak, ténynek és álténynek, információnak és hazugságnak. A média a feltűnést keltő hírességek, a szenny és a szex megszállottja lett, az alapvető értékek rovására. Ez az, ami ellen Moon tiszteletes továbbra is szót emel, amint egyre több vallási vezetőt hoz össze egy közös nevezőre.

Moon tiszteletes hajthatatlan fizikai és erkölcsi bátorságot tanúsít több mint nyolc évtizede. A jó példa a legjobb prédikáció.

Legmelegebb jókívánságainkat küldjük Moon tiszteletesnek úttörő munkájáért az alapvető családi értékekért vívott ostromában, és sok boldog születésnapot kívánunk még, a páratlan Moon asszonnyal mint fegyvertárssal az oldalán a globális erkölcsi és szellemi újjáéledés előharcosaként.

 Tanúságtételek

Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.