Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

tanúságtételek

Moon tiszteletesről szóló tanúságtételek

Megérteni, hogyan szeretik ők egymást

Dr. Paul R. Swanson
a Lutheran School of Theology, Chicago (Evangélikus Teológiai Iskola) egyetemi tanára

Ahogy elgondolkodom azon az úton, amelyet megtett, és a tapasztalatomon, ahogy evangélikus lelkipásztorként és teológusként jártam önnel ezt az utat, az 1980-as évekbe kerülök vissza, amikor lelkipásztorok és teológusok egy kis csoportja elkezdett havonta összegyűlni egy párbeszédre. Az ön vízióján és támogatásán keresztül elkezdtük felismerni, hogy több közös van bennünk, mint bármely teológiai álláspontban, amely elválasztott minket. Visszaemlékszem későbbi konferenciákra Chicagóban és Washingtonban, amelyek összehozták a közös érzületűeket. Valamikor később lehetővé tette, hogy összegyűljenek más hozzánk hasonlók az Egyesült Államok régióiból. Volt egy konferencia a Bahamákon, és a legtöbb időt kis csoportokban töltöttük. Bár kezdetben eltávolítottak minket az előítéleteink, lassan de biztosan elkezdtük kevésbé fenyegetve érezni magunkat, és elkezdtünk figyelni egymásra, és konstruktívabban és egymás iránti nagyobb tisztelettel kommunikálni. Ahogy valamennyien kezdtük megértve érezni magunkat, azt tapasztaltuk, hogy emberekként is közelebb kerültünk egymáshoz. Elkezdtük azt érezni, hogy jó volt ott lennünk, azzal a vággyal párosulva, hogy gyakrabban találkozzunk. Minél többet vettem részt benne, annál jobban éreztem, hogy leomlottak közöttünk a korlátok. Ami valóban megfogott, és ami szorosan kapcsolódott az értékeimhez és a céljaimhoz lelkészi teológusként, aki családi tanácsadást tanított egy evangélikus szemináriumban, valamint házassági és családterapeutaként, aki a lelkészek klinikai tanácsadását vezette egy házassági és családi tanácsadás lelkészdoktori programban, az az ön családi egységre mint a jövő szempontjából alapvető nevelési intézményre helyezett nyomatékos hangsúlya volt. Később Moon asszony elkezdett beszélni a szeretetről mint az önfeláldozó szolgálat életének mannájáról mind az egyének számára, mind egy nemzetként Isten alatt.

Ami az American Clergy Leadership Conference (Amerikai Papság Vezetőinek Konferenciája) társaságához és munkájához vonzott, az a szeretet, amelyet az ön által tanítottakból tapasztaltam, és amely közvetlenül Moon tiszteletes szívéből látszik sugárzani. Ez annak az újszövetségi állításnak és nyilatkozatnak élő példája, mely így szól: „hűségesen szeressétek egymást”.

Ahogy a mozgalom növekedett, és lelkipásztorok és vallási vezetők változatosabb csoportját kezdte elérni, három fő pont maradt meg bennem. Az első egy házassági áldás szertartás volt a Madison Square Gardenben, amelyen megkértek, hogy adjak egy imádságos nyilatkozatot a házasság alapelveiről, ahogy azt a fő protestáns felekezetek látják, és ahogy más vallási csoportok képviselői is megtették imádságos nyilatkozataikat és jókívánságaikat a házassággal kapcsolatban. A második fő pont a moszkvai konferencia volt, amely a három világhatalomnak – az addig elkülönülő Oroszországnak, Kínának és az Egyesült Államoknak – az ifjúságát és leendő vezetőit kívánta összehozni. Ahogy lejöttem a színpadról, kéz a kézben orosz és indiai professzorokkal, a szívem erős refrént dobogott egy világszintű üzenetre és tanúságtételre.

A harmadik fő pont a Koreában, a 38. szélességi körnél történt tapasztalat és misszió volt. Itt a Szentlélek késztetését éreztük magunkon, hogy imádkozzunk a testvéreinkért mind Észak-, mind Dél-Koreában, hogy egységet és békét találjanak. Az imáinkat békegalambok kísérték, a távolban pedig hallottuk az észak-koreaiak helikopter- és lövészgyakorlatát is.

Igen, ezek azok a tapasztalatok, amelyeket ön, Moon tiszteletes lelki szemeivel látott, és nagymértékben lehetővé tette, hogy egyre jobban megvilágítsa és kiszélesítse Jézus követőinek és azoknak a keletieknek és nyugatiaknak a vízióját, akik az egy Istenhez, valamennyiünk Atyjához különböző neveken imádkoznak.


.

 Tanúságtételek

Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.