Főoldal

Moon Sun-myung tiszteletes:

Munkássága


Moon tiszteletes munkássága az emberi törekvések közel minden területét érinti


Moon tiszteletes egyszerre egy látnoki képességekkel megáldott vezető és egy gyakorlatias ember, aki szervezeteket, intézményeket, kiadó vállalatokat és szolgáló projekteket alapított, hogy lehetővé tegye a Béke eszményi világának megvalósulását, amelyről beszél. Azzal az eltökéltséggel kezdte el küldetését, hogy véget vet az emberi szenvedésnek. Mára, beruházásai és tervezetei vannak minden főbb probléma megoldására, amelyekkel az emberiség szembesül. Talán nincs még egy ember, aki olyan sok szervezetet alapított és támogatott volna a Békéért és az emberi jobblétért, mint Moon tiszteletes. Munkássága az emberi törekvések közel minden területét érinti. Az emberiség legnehezebb problémáinak megoldásáért tett hat évtizednyi fáradhatatlan munkássága elismeréseképpen, Moon tiszteletes egy világméretű baráti, szövetségesi és támogatói hálózattal bír, amely képvisel minden vallást, fajt, kultúrát, nemzetiséget és hivatást.

Ahogy ő csinálja
Sokan kérdezik, hogy ér el annyi mindent Moon tiszteletes. ő azt mondja, a legfontosabb dolog az ima. Mielőtt egy új területen való tevékenységet kezdeményezne, Moon tiszteletes először sok órányi tanulásba, kutatásba és elmélkedésbe invesztál. Ezután felvázol egy elképzelést a munkához. Minden elképzelése középpontjában a másokért való élet egyetemes elvének magja áll. Ezt követően ezen tevékenység iránt elkötelezett embereket gyűjt össze. (Képessége, mellyel másokat inspirál, hogy vele együtt legyenek eltökéltek értékes ügyek iránt, legendás.) Velük együtt, vállvetve dolgozva kora reggeltől késő estig, alkalmat ad az embereknek, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. Ezzel az alappal halad a tevékenység előre, válik lendületessé és professzionálissá.

Az Egyetemes Béke Szövetsége (UPF - Universal Peace Federation) és a Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért (FFWPU - Family Federation for World Peace and Unification) a két, leginkább a középpontban álló, Moon tiszteletes által alapított szervezet.

Egyetemes Béke Szövetsége

UPF Moon tiszteletes legközpontibb szervezete, az Egyetemes Béke Szövetsége (UPF - Universal Peace Federation), minden hitű és nemzetiségű emberért való szervezet. A UPF eltökélt a világ Békéjének megvalósításában korunkban, a vallásközi együttműködésen, a kormányzat és a non-profit szervezetek erejének a konfliktusok békés megoldásáért való hasznosításán, valamint a családi értékek egészséges visszaállításán keresztül, a jövő Béke világának alapintézményeként.  A UPF egyik, mindenki számára szóló programja a  Béke nagykövete  program, amelyben olyan emberek tevékenykednek, akik kiemelkedően szolgálják a közösségüket, nemzetüket és a világot, valamint aktívan támogatják a világ Békéje megvalósulásának célját a vallásközi együttműködésen és a szolgálaton keresztül.

(Amennyiben szeretné megtekinteni a UPF angol nyelvű honlapját, kattintson ide!)

Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért

FFWP Az 1954-ben A Szentlélek Társasága a Világ Keresztényeinek Egyesítéséért néven alapított Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért (FFWPU) Moon tiszteletes saját hitközössége vagy vallása. Az emberek, akik elfogadják és követik egyedülálló vallási tanítását, az Isteni Alapelvet, "Egyesítős" -ként ismertek. A Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért szervezetnek (FFWPU) 192 országban vannak tagjai. 1996-ig Moon tiszteletes vallási közössége Egyesítő Egyház -ként volt ismert.

Az Egyesítő Egyház
Az Egyesítő Egyházzal kapcsolatban gyakran feltett kérdések:
előítélet, mítoszok, viták és az igazság

HSA-UWC Az Egyesítő Egyházat Moon tiszteletes 1954-ben alapította A Szentlélek Társasága a Világ Kereszténységének Egyesítéséért néven, amely a történelem egyik legintenzívebb vallási üldöztetését tapasztalta. Mára az az üldöztetés nagymértékben véget ért. Tudjon meg többet ezen új vallási mozgalommal kapcsolatos előítéletekről, mítoszokról, vitákról és az igazságról.

 

A munkássága: az alábbiakban Moon tiszteletes által alapított, jelentős szervezeteket és intézményeket ismerhet meg (részleges, reprezentatív lista).Vallásközi munka:
Világbéke a vallásközi együttműködés által

Inter Religious work Moon tiszteletes társadalmi tanításának egyik kulcsa, hogy a világ problémái a vallásközi együttműködésen keresztül lesznek megoldva. A legelső időktől kezdve, Moon tiszteletes több tőkét fektetett be a vallásközi munkába, mint a saját vallási szervezetébe. Ma, a szeptember 11.-i események után, az ő akkori meglátása a vallásközi együttműködésen keresztüli világbékéről, előrelátóbb és jelentőségteljesebb, mint valaha. Ismerkedjen meg munkásságával, hogy kölcsönös megbecsülést és együttműködést vigyen a világ vallásaiba, korunk fő problémáinak megoldásáért.

A nemzetek közötti béke kiépítése: Új megközelítések régi problémákra

world peace A Hidegháború elmúlásával és a szeptember 11.-i eseményeket követően ez a kor friss szemléleteket igényel a világ halasztást nem tűrő problémáival kapcsolatban. Moon tiszteletes hiszi, hogy a világbéke létrejöttének meg nem valósulása nem a rendszerek és a szervezetek hibájában gyökeredzik, hanem egy erkölcsi és szellemi problémában. Olvasson arról, hogy gyűjtötte össze nemzetek, régiók és vallások vezetőit fórumokra, konferenciákra és tevékenységekre, a világ problémáinak megoldásáért való közös törekvésekre.

Oktatás: Polgárok kiművelése a Szív kultúrájáért

Education Egy látnoknak, ha van, intézményesítenie kell látomását, hogy élettartama után is folytatódjon. Ismerje meg az egyetemeket, főiskolákat és középiskolákat, melyeket Moon tiszteletes alapított, hogy meglátásait tanítsák és, hogy vezetésre készítsék fel az ifjúságot a kölcsönös támogatás, jólét és az emberek közötti béke korában.

A művészetek: A Mennyországot a művészeteken keresztül lehet megtapasztalni

Moon tiszteletes arra tanít, hogy a béke új civilizációjában a művészek lesznek a társadalom leginkább tisztelt tagjai, mert munkájuk az emberi szívet ösztönzi. Egy ilyetén kultúrát kezdeményezve, nagy művészeti projekteket alapított, beleértve az egyik legnagyobb ázsiai klasszikus balett társulatot és az egyik legjobb egyesült államokbeli balett iskolát.

A média:Igazság és értékek a médiában

Media Moon tiszteletesnek régtől fogva vannak média érdekeltségei. Napilapokat alapított az Egyesült Államok, Korea és Japán fővárosainak alternatív hangjaiként. Miért szentel egy vallási vezető ilyen nagy erőfeszítéseket és forrásokat média vállalkozásokra? A saját szavaival: „A végső célom az, hogy elérjem a tartós világbéke, egy igaz értékrendszeren alapuló béke megvalósulását.” Ezen cél elérése sokkal valószerűbb a médián keresztüli eltökélt munkával, mint a katonaival.

Nők: A nők központi szerepének támogatása

WFWP Moon tiszteletes azt tanítja, hogy olyan korba érkeztünk, amikor mind a férfi, mind a női látásmód szükséges az élet minden területén. Azt jósolja, hogy a nők növekvő számban lesznek államfők és azt mondja, hogy az eszményi kongresszusban vagy parlamentben 50%-ban lennének férfiak és 50%-ban nők. Az Egyesítő Mozgalomban felesége aktív vezetői szerepet tölt be, és az Egyesítős női vezetők kulcsfontosságú szerepet játszanak. Ismerje meg az Egyesítős szervezeteket, amelyek előnyükre használják fel a nők páratlan vezetői erősségeit.

Család: Isten központú családok a világ békéjének alapjaként

Moon tiszteletes azt tanítja, hogy a család a szeretet iskolája. Az értékek, amelyek elősegítik a világ békéjét, azon értékek közvetlen kiterjesztései, amelyek a családi békét segítik elő. Olvasson munkájáról, amely a család újjászületését mozdítja elő egy jó társadalom sarokköveként!

Akadémia: Az abszolút értékek és a tudás egysége

Academia Moon tiszteletes felismeri a tudósok társadalmi változásokban betöltött központi szerepét és hatását. Ismerkedjen meg azon szervezetekkel, amelyeket a tudósok bátorításáért és támogatásáért alapított, hogy a béke és a jólét elérésének új ötleteit és metódusait keressék!

Humanitárius segítségnyújtás: A szolgáló vezetés

Moon tiszteletes tanításának egyik lényege, hogy egy világcsalád vagyunk. Ha a család egyik része bajban van, a többi családtag természetszerűleg nyújt segítő kezet. Ezért számos nemzetközi szolgáló projektet alapított, amelyek a természeti katasztrófák, járványok, szegénység és háború okozta rendkívüli szükséget enyhítik. Szervezetei és projektjei milliók számára hozták el a reményt és a segítséget, nemzeti, faji és vallási határokon túl.

Ifjúság: A jövő reménye

YouthA fiatalság energiája és idealizmusa szükséges a világbéke megvalósulásához. Ismerje meg a fiatalok különféle tevékenységeit, amelyek azért lettek alapítva, hogy bátorítsák őket az ideológiai, nemzeti, kulturális, vallási, faji és nemi korlátokon való felülemelkedésre, annak érdekében, hogy a növekvő világtársadalom polgáraivá váljanak!

Sport: „Teremts békét a focival! (Play Soccer, Make Peace!)”

Sports„Teremts békét a focival! (Play Soccer, Make Peace!)” a jelmondata Moon tiszteletes fő sportszervezeteinek. Az a meglátása, hogy a nemzetek egymás közötti küzdelmének legjobb helyszíne inkább egy sportpálya, mint egy harcmező. A világszintű labdarúgás, küzdősport és egyéb sportversenyek főtámogatója.

Moon tiszteletes a kommunizmus békés bukásáért végzett munkájának
elmondatlan története

Kevéssé ismert tény, hogy Moon tiszteletes központi szerepet játszott a kommunizmus békés bukásában. Tudjon meg többet évtizedeken át tartó, a kommunizmus véget éréséért végzett, sokoldalú tevékenységéről!

Egészségügy: A keleti és a nyugati bölcsesség legjava

UBMoon tiszteletes felismeri mind a keleti és mind a nyugati gyógyászat értékét és fontosságát. Ezért úttörő oktatási programokat támogat a keleti, nyugati és az alternatív orvoslás területén, tanulmányi programokat és két kórházat is beleértve, amelyek a keleti és nyugati gyógyászat legjavát gyakorolják.

Óceán: Isten képzési területe

Istennel az óceánon való saját, mély tapasztalásaiból kiindulva, Moon tiszteletes olyan helyként tekint az óceánra, ahol a Teremtőt és a teremtés magasztosságát lehet megtapasztalni. Az óceánra alapuló programokat hozott létre, hogy kihívást intézzen és oktassa a jövő vezetőit.

A Bering-szoros alagút projekt:
A világ - Kelet és Nyugat, Észak és Dél - egyesítése

A Bering-szoros alagút projekt Moon tiszteletes egyik fő, új kezdeményezése és egy történelmi lehetőség a fajok, kultúrák, vallások és nemzetiségek közötti korlátok drámai áthidalására. A mega projekt elindításakor Moon tiszteletes a következőt mondta: „Ez az alagút segíthet abban, hogy a világot egyetlen közösséggé tegyük végre.”

 

Ugrás a lap tetejére

 


Idézet az igaz szeretetről

„Ahogy belépünk a XXI. század nemzetköziségébe és globalizációjába, a nagy számú, nehéz akadály legyőzésének sürgető feladatával szembesülünk, a világ békéjének megvalósulásáért. Van egy tervem, amely mindezen problémák alapvető gyökerére irányul. Az egész életemet a Menny akaratának megvalósulásáért szenteltem, ami ezen a hiten alapszik.”
- Sun Myung Moon tiszteletes


Egy rendkívüli élet

Ismerje meg jobban Moon tiszteletest

Erre a linkre kattintva tiszteletreméltó hittudósok és vallási vezetők kommentárjait olvashatja Moon tiszteletes vallási gondolkodásmódjáról és egyedi eredményeiről


A tanítás

Tanításainak audio prezentációit hallgathatja meg.

Az Isteni Alapelv audio előadása (angol nyelven)


Megbecsülés

Video előadásokat tekinthet meg (angol nyelven)

Az Egyesítés bármely hittel bírók és bármely háttérrel rendelkezők számára

Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.