Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

A munkássága

A VILÁGBÉKE: A BÉKE MEGTEREMTÉSE A NEMZETEK KÖZÖTT

Saját szavaival: „Ahogy a 21. század globalizációs korába lépünk, azzal a sürgető feladattal találjuk magunkat szembe, hogy felülkerekedjünk a világbéke útjában álló nagyszámú nehézségen. Nekem olyan tervem van, amely ezeknek a problémáknak az alapvető gyökereit célozza meg. Arra szántam el az egész életemet, hogy ezen hitem alapján kövessem a Menny akaratát.” Sun Myung Moon tiszteletes

Hogy megérthessük Moon tiszteletes a világbéke problémáinak a megoldására irányuló eltökéltségét, ezt azzal kezdjük el, hogy megnézzük, ő hogyan reagált kifejezetten a 2001 szeptember 11.-i tragédiára:

Moon tiszteletes szüntelen munkája a Közel-keleti válságnak, valamint a két Korea közötti problémának a megoldására.

Moon tiszteletes mind a Közel-Keleten, mind a két Korea között békét igyekszik teremteni. A vallási vezetők közül senki más nem töltött ilyen sok időt és áldozott ennyi erőforrást ezekre a látszólag megoldhatatlan problémákra.


Hogyan reagált Moon tiszteletes a 2001 szeptember 11.-i tragédiára.

Amikor Moon tiszteletes 2001 szeptember 11.-én hallotta a híreket, három napos imába és meditációba zárkózott. Miután újra megjelent, azonnal konferenciát hívott össze New Yorkba, 2001 októberére. Ennek a címe Világméretű erőszak - Válság és reménység volt. 500 résztvevő és 101 nemzet képviselt rajta különféle nézőpontokat. A plenáris ülés visszafogott és kimért megnyitóbeszédei után, az ebédnél Louis Farrakhan lelkész tartott tüzes prédikációt. Több radikális muszlim attól félve jött el a konferenciára, hogy talán csak udvariasan végighallgatják a hagyományos nyugati szempontokat; - ám ezek most nagyon lelkesek lettek. Az ez utáni ülésszakok megteltek élénk és őszinte párbeszédekkel, amelyeken mindenki teljes szívéből beszélt. A légkör olyan volt, hogy minden résztvevő meghallgatásra talált, és - ezt fontos hozzátennünk - senki nem hagyta el a termet. Az amerikai résztvevők megértették, hogy bár az Egyesült Államoknak minden joga megvan a Világkereskedelmi Központ támadása után a halottait siratni, a világ nem Amerika határainál ér véget, és Amerikának keményem kell dolgoznia azon, hogy korrigálja a súlyos egyenlőtlenségeket azok között, „akiknek van”, és „akiknek nincs” - ha nem akarják, hogy ilyen események újra és újra bekövetkezzenek.

Moon tiszteletes azonban azt is észrevette, milyen széles hasadékok vannak az iszlám világon belül is. Olyanok, amelyeket csak a muszlim résztvevők tudnának megközelíteni, ha ők is békekonferenciákat tartanának maguk között. Ezért aztán meghívta Indonézia korábbi elnökét H.E. Abdurrahman Wahidot, és az „Iszlám Nemzete” nevű vallásos szervezet vezetőjét, Louis Farrakhan lelkészt, hogy közösen együtt tartsanak egy olyan nagygyűlést, amelyhez személyes támogatását is felajánlotta. A konferenciát 2001. december 20.- 23.-ig tartották. A témája: „A világbéke jövője és az iszlám.” Ez a békéért tartott jelentős esemény lehetőséget adott a jó szándékú muszlimoknak, hogy megtalálják a közös hangot azokban az időkben, amikor a muszlim világ a dzsihádi propaganda ébredésétől szédelgett. Ez volt az első azon események sorában, amelyeket Moon tiszteletes kezdeményezett, hogy megoldást találjanak a szeptember 11.-e utáni világ problémáira.

Moon tiszteletes szervezetei a világbékéért

Egyetemes Béke Szövetsége (Universal Peace Federation - UPF)
Nemzetközi és Vallásközi Szövetség a Világ Békéjéért (International Interreligious Federation for World Peace - IIFWP)

UPFA UPF-et 1999-ben alapította azzal a céllal, hogy vallásközi kezdeményezéseken keresztül erősítse a család szerepét a társadalom alapvető egységeként, a társadalom jóléte érdekében. Az IIFWP egy kormányfüggetlen szervezet, amely az ENSZ Gazdasági és Társadalmi Tanácsával tart fenn tanácsadói státust.
A UPF egyik fontos vállalkozása, hogy létrehozza a „világszintű béketanácsot,” (Global Peace Council) a világ vallási és politikai vezetőinek a vallásközi tanácsát, amely szaktanácsokkal támogatná az ENSZ-et a világbékéért végzett erőfeszítéseiben.
www.peacefederation.org

Békenagykövetek

Ambassador for Peace2001 januárja óta ma már 180 országban kinevezett 70.000 békenagykövet dolgozik világszerte. A békenagykövetek olyan, megkülönböztetett jelentőségű személyek, akik valamilyen közszolgálatot magas fokon látnak el. Ide tartozhatnak mindenféle hitű, kiváló vallási vezetők. Életük példaértékű a másokért ajánlott élet terén. Eltökélték, hogy egyetemes erkölcsi értékrendet, erős családokat, vallásközi együttműködést, nemzetközi összhangot, az ENSZ megújítását, felelős tömegtájékoztatást, a világ békekultúráját hirdetik. Faji, nemzeti, és vallási korlátokon túllépve, önzetlenül dolgoznak saját közösségeikben és nemzeteikben éppúgy, mint nemzetközi szinten, hogy megoldást hozzanak a társadalmaik legsürgetőbb problémáira, és megerősítsék a családokat.
www.peacefederation.org

A Világ Kulturális és Sportfesztivál (World Culture and Sports Festival - WCSF)

WSCFAz Egyesítő Mozgalom nagyobb, félévente megrendezett összejövetele. Moon tiszteletes Dél Koreában, az 1988-as szöuli olimpia idején jelentette be a WCSF-re vonatkozó terveit. Ez az olimpia hozta először össze a hidegháború ellenséges feleit.

Saját szavaival: „Egy világszintű kulturális fesztivál megtartását indítványozom. Ez a művészetek, a tudományok, a média, a vallás, a gazdaság és a politika alakjait, valamint a sportolókat és ifjúsági vezetőket egyaránt összehozhatná. Az a szándékom, hogy ez az esemény testvérekként ünnepelhesse az emberiséget, és az eszményi családok létrejöttét.”

Az első Világ Kulturális és Sportfesztivált 1992-ben tartották. Olyan világbéke-összejövetel ez, amely miatt sokféle terület kiváló vezetői jönnek Koreába, többek között korábbi és jelenlegi államfőket. Minden Világ Kulturális és Sportfesztivál során egyfajta „vallásközi olimpiát” is tartanak, amelyen a világ vallásai által delegált sportolók és csapatok vesznek részt egy barátságos versenyen. A kulturális eseményekkel egy időben békekonferenciát is tartanak a világ vezetőivel.

A Világ Kulturális és Sportfesztiválnak három célja is van: a szív világát létrehozni, azaz olyan világot, ahol az emberek igaz szeretetben élnek a szívükkel a középpontban; előmozdítani a nemzeti, faji és vallási korlátokat túllépő harmóniát; és létrehozni a világbékét, ezzel lezárni a háborúkat és konfliktusokat okozó megosztottságot.

A Bering-szoros Tervezet: a „Világbéke Királya” Alagút

Saját szavaival: „Ez a híd abban segíthet, hogy a világ végre egy, és ugyanaz a közösség legyen. Néhányan kétlik, hogy egy ilyen beruházás sikeres lehet, de minden lehetséges, csak akarni kell - különösen, ha Isten az, aki akarja. A XXI. század tudománya és technológiája lehetővé teszi egy Bering szoros alatti alagút megépítését.”

Moon tiszteletes egyik legújabb és legfontosabb kezdeményezése, a Bering-szorosi tervezet szerint, a Bering szoros alatt húzódó 85 kilométeres, 200 ezer millió dolláros „Világbéke Királya” Alagút megépítése összekötné Oroszországot és az Egyesült Államokat, Keletet és Nyugatot, az amerikai kontinenseket és Ázsiát. Egy ilyen nemzetközi összekapcsolódás lehetővé tenné a szabad kereskedelmet, és a gazdasági és kulturális keveredés a világközösség létrejöttét segítené elő. Moon tiszteletes olyannak álmodja meg a beruházást, hogy a „Békealagútban” szolgáltatóipar működne az utazók kényelmére, fellendítené a turizmust, de akár az új útvonal mentén élő emberek közötti, kultúrákat áthidaló házasságokat is megkönnyítené.

Ami az építkezés becsült költségeit illeti, (a 200 ezer millió dollárt magáért az alagútért, és további 400 ezer millió dollárt az odavezető vasúti kapcsolódásokra,) Moon tiszteletes magabiztosan állítja, hogy a pénzforrásokat meg fogják rá találni. Mint mondja: - Csak gondoljanak arra, mennyi pénzt pazarolnak el háborúkra. Eljött az idő, hogy a nemzetek együtt dolgozzanak, és összeadják erőforrásaikat, avagy, ahogy Izajás próféta mondja, „...ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé” (Iz. 2:4.) Moon tiszteletes szerint a Bering-szoros tervezet a „történelmi lehetőség,” hogy drámai módon áthidalhassuk a fajok, kultúrák, vallások és nemzetiségek közötti korlátokat. (Kattintson ide további információért.)

A Civil (kormányfüggetlen) Szervezetek Világszövetsége (World Association of Non-Governmental Organizations - WANGO)

WANGOA WANGO-t 2000-ben alapították, mert - Moon tiszteletes értelmezése szerint - eljött az a kor, amikor a rengeteg nehéz problémát inkább civil szervezetek fognak megoldani, mint a kormányok. Az egyik példa erre a gyakorlatra, hogy az Egyesült Államok kormányának fő vezérelve a kormány által irányított programok helyett civil szervezeteket, különösen a vallásos szervezeteket előnyben részesíteni a társadalmi munkák terén, mert az ilyen civil szervezetek munkája bizonyítottan hatékonyabb ebben, mint a kormányoké. A Civil Szervezetek Világszövetsége konferenciákon és kísérleti beruházásokon keresztül dolgozik azért, hogy megerősítse és támogassa a civil szervezetek egyre fontosabb szerepét világszerte, és hogy megoldja a társadalmak legmakacsabb problémáit.
www.wango.org

Csúcstalálkozó a Világ Békéjéért (Summit Council for World Peace - SCWP)

Az 1981-ben alapított Csúcstalálkozó a Világ Békéjéért egy olyan szervezet, amelynek alapító tagsága korábbi államfőkből és kormányfőkből áll. Célja, hogy hasznosítsa ezeknek a vezetőknek a rendkívüli mennyiségű tudását, ismeretét és jó szándékát, mert a problémákra a gyökerektől a világszintű érdekeltségekig minden szinten megoldásokat keres. Ezek az erőfeszítések végül olyan kezdeményezéseknek adtak életet, amelyek a békét segítik elő, és új, méltányos gazdasági mintákat fejlesztik ki a XXI. századra. http://www.members.aol.com/scwpeace Az utóbbi időben a Csúcstalálkozó a Világ Békéjéért különösen tevékeny lett az Észak és Dél Korea közötti béke érdekében tett kezdeményezések terén.

A Mongol Népek Szövetsége a Világ Békéjéért (Mongolian Peoples' Federation for World Peace - MPFWP)

MPFWPA 2004-ben alapított Mongol Népek Szövetsége a Világ Békéjéért arra törekszik, hogy egy nagy civilizációt hívjon újra életre, és főbb értékeit alkalmazza a tartós béke világának építésében. Amióta ősei elszármaztak Ázsia sztyeppéiről, a mongol népek a világ minden sarkába elvándoroltak. A legutóbbi antropológiai tanulmányok feltételezik, hogy sok nép és nemzet a világ minden sarkában, - akár olyan messze is, mint Dél Amerika és Alaszka - távoli rokonságot mutat Mongólia népeivel. Így a Mongol Népek Szövetsége a Világ Békéjéért nem egy különálló nemzetre utal, hanem olyan távolról rokon népek összehozásáról, amelyeknek bizonyos közös értékrendjük van, és közös elképzeléseik a kölcsönös kapcsolatokról, egymás felvirágoztatásáról és egyetemes értékekről. http://www.mpfwp.org

Szigetországok Szövetsége a Világ Békéjéért (Federation of Island Nations for World Peace - FINWP)

A szigetországok fontos szerepet játszhatnak a béke és a jólét elősegítésében, azzal, hogy fellendítik a turizmust, és olyan technológiákat állítanak elő, amelyek elősegítik az életképes tengeri és halászati vállalkozásokat. A globális felmelegedés ellen is küzdhetnek - ez ugyanis sok szigetállamnak egyenesen a létét fenyegeti. A Szigetországok Szövetsége a Világ Békéjéért mind kormányzati- mind civil szervezetekkel együtt dolgozik, hogy erős testvéri kapcsolatokat és együttműködést építsen ki a szigetországok és az óceáni népek között.

CAUSA

CAUSACAUSACAUSAA „CAUSA”-t 1980-ban, a hidegháború csúcsán alapították, abban az időben, amikor sok harmadik világbeli ország a marxizmussal kacérkodott. Latin Amerikában kezdte meg a munkát, olyan államokkal, amelyeket érdekelte a kommunizmus legyőzését célzó erőszakmentes módszerek oktatása. A marxizmus-leninizmus kritikáját bemutató előadássorozatok során az Istenizmuson és egyetemes értékeken alapuló ellenjavaslatot is adtak a több ezer kormányzati, katonai és polgári vezetőnek Chilében, Bolíviában, El Salvadorban, Costa Ricán és Hondurasban.
1983-ban a CAUSA elkezdett az Egyesült Államokban és Európában is dolgozni, hogy megerősítsék a kommunizmus megdöntésére tett elhatározást, és hogy nyilvánvalóvá tegyék ezeknek az elméleteknek, és gyakorlatnak a gyenge pontjait.

Mario Echandi, Costa Rica korábbi elnöke:
„Moon tiszteletesnek és a CAUSA-nak a munkája mindegyik Amerika számára jelentős. Moon tiszteletes koreaiként már elviselte egy megosztott nemzet szenvedéseit. Mégis, Koreán túlra is kinyújtotta a kezét, hogy mi, az amerikai országokban megérthessük, hogyan kerülhetünk el hasonló szenvedést.”

Hon. Ricardo del la Cierva, Spanyolország korábbi kulturális minisztere:
„Úgy tűnik nekem, hogy a CAUSA előadói jegyzetei kínálják fel a marxizmus-leninizmus nyomtatásban megjelent legjobb elemzését.”

Amilcar Santamaria, Honduras információs minisztere:

„Meg vagyok róla győződve, hogy Moon tiszteletes, és ez a mozgalom valóságos reményt nyújt Közép Amerika népének. Országainknak sürgős szükségük van egy olyan világnézetre, amely mozgósítja az erkölcsi tartalékainkat, hogy a szabadságot, igazságosságot és békét támogassa. A CAUSA tervezettsége és az általa kínált jövő ilyen világnézet nyújt.”

Szigetországok Szövetsége a Világ Békéjéért

 

Félsziget-országok Szövetsége a Világ Békéjéért

 

Kontinentális Országok Szövetsége a Világ Békéjéért

Ezek a szövetségek arra kínálnak módot a nemzeteknek, hogy egyedi földrajzi jellegzetességükön alapulva dolgozzanak együtt, és közös fórumaikon és konferenciáikon olyan fontos témákat tárgyaljanak meg, mint például helyi viszályok, a klímaváltozás, vagy a családok széthullása.

A Világ Békeakadémiája Professzorai (Professors World Peace Academy - PWPA)

PWPAPWPAEz volt Moon tiszteletes eredeti békekezdeményezése, egyben a legtevékenyebb közülük. A Világ Békeakadémiája Professzorai célja az, hogy a tudóstársadalom bölcsességét a konfliktusok és társadalmi problémák megoldásához hasznosítsa. A PWPA több tucatnyi országban tevékeny munkát vállalt. A hidegháború feszült éveiben a Világ Békeakadémiája Professzorai Moon tiszteletes iránymutatását követve segítettek békés úton megdönteni a kommunizmust. A PWPA számos konferenciát szponzorált a világ legkényesebb pontjainak válságairól, Közép Amerikától a Koreai félszigetig.

PWPA
A „Legfontosabb eredmények” alatt további információ található a Világ Békeakadémiája Professzorainak 1985 őszén a Szovjet Birodalomról tartott konferenciájáról.

Nemzetközi Szövetség a Kommunizmus Feletti Győzelemért (International Federation for Victory Over Communism - IFVOC)

VOCTalán furcsának tűnik, hogy egy olyan szervezetet, amely a kommunizmus legyőzésére szánta el magát, a nemzetek közötti békét hozó szervezetek közé soroltunk. A Nemzetközi Szövetség a Kommunizmus Feletti Győzelemért azonban - miközben az erős katonai védelmet is támogatja - a kommunizmus békés ledöntése mellett emelt szót, amelyet annak az oktatásán keresztül visznek véghez, hogy a kommunizmus ideológiájában komoly hiányosságok vannak, ezért soha nem valósíthatja meg a megígért eszményi társadalmat. Moon tiszteletes azt tanította, hogy soha ne a kommunista embereket gyűlöljék, hanem inkább a hibás ideológiájukat, a dialektikus materializmust bírálják, és ennek egyetemes értékeken alapuló ellenjavaslatát, az osztályharc békés megoldását, és az emberi lények spirituális lényegét mutassák be. Ezen okoknál fogva a Nemzetközi Szövetség a Kommunizmus Feletti Győzelemért valóban egy békeszervezet volt, amely egy olyan nehéz történelmi időszakban dolgozott, amikor a legtöbb nyugati országban az értelmiségi elit elutasította az antikommunistákat, mint tudatlan fanatikusokat. A történelem aztán az olyan személyiségeket igazolta, mint Moon tiszteletes, és az olyan szervezetek munkáját, mint amilyen a Nemzetközi Szövetség a Kommunizmus Feletti Győzelemért.

 

A lap tetejéreTanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.