Főoldal

Moon Sun-myung Moon tiszteletes:

Munkássága

Rev. Moon’s Works Academia

Tudomány:
Az abszolút értékek kutatása a tudományban és a tudás egyesítése

Az ő szavaival:
„Megkérdezhetik, miért finanszíroz egy vallásos személyiség egy tudományról szóló konferenciát. Azért, mert Isten mind között a legnagyobb tudós. A világ bonyolult problémáit nem lehet teljesen megérteni a tudás egyes területeinek szűk látókörén belül. Elismerem, hogy a középkorban a vallási dogmatizmus gátolta a tudományos kutatást, és korlátozta az ember anyagi fejlődését. Azonban az is nagy hiba, hogy a humanista gondolkodók a felvilágosodás óta azt tartják, hogy a vallásos hit alábbvaló az értelemnél, és hogy az ember szellemi szükségletei konfliktusban vannak az emberi értelemmel.” - Sun Myung Moon tiszteletes

Nemzetközi Konferencia a Tudományok Egyesítéséről (ICUS: International Conferences on the Unity of the Sciences)

ICUSAz 1968-ban alapított Nemzetközi Konferencia a Tudományok Egyesítéséről (ICUS) egy úttörő szervezet volt a tudományok közötti interdiszciplináris párbeszéd, a (természet)tudomány és a humán tárgyak közötti párbeszéd és az abszolút értékek tudományon keresztüli keresésének az elősegítésére. 21 nemzetközi konferencia volt eddig, közöttük 1974-ben egy olyan, amelyen 17 Nobel-díjas vett részt. Egy igazán úttörő és látnoki törekvésként az ICUS volt az első olyan szervezet, amely interdiszciplináris fórumot biztosított vezető tudósok számára, hogy megoldjanak globális problémákat, fejlesszék a multidiszciplináris tudományos ismereteket és az egyetemes értékek tudományos kutatását.
Sir John Eccles
Sir John Eccles, az orvostudomány és fiziológia Nobel-díjasa az ICUS-on, 1976-ban

„Szeretnék köszönetet mondani Moon tiszteletesnek az ICUS üléseinek finanszírozásáért. Ezek nem csak örömet és ösztönzést adtak nekem, hanem visszavezettek azokhoz az alapvető problémákhoz is, amelyekről hajlamos elfeledkezni az ember, amikor a saját elsődleges érdeklődési körébe tartozó speciális probléma megoldására törekszik.”
Eugene P. Winger, fizikai Nobel-díjas

„Először négy tényező miatt vonzódtam az ICUS-hoz: az ICUS konferenciákat érdekelték az értékek. Nem hódoltak be az akkor a tudományt uraló értékektől mentes ideológiának. Másodszor, a főiskolákon és egyetemeken folyó munkától eltérően, amely olyan abszurdumokhoz vezetett, mint például B. F. Skinnernek az az állítása, hogy a méltóság és a szabadság értelmetlen fogalmak, ezek interdiszciplinárisak voltak. Harmadszor, kiváló résztvevők voltak, és végül, a világ majdnem minden országából és kultúrájából jöttek.”
Dr. Morton Kaplan, a politikai tudományok professzora a Chicagói Egyetemen és a 9. ICUS konferencia elnöke

„Ez a 17 konferencia, amelyek közül mindegyiken több száz tudós vett részt, óriási intellektuális teljesítményt hozott létre, amelynek nem csak a résztvevők látták hasznát, de a könyvkiadás is világszerte hatással volt a tudomány művelésére. Az egyetemekről jövő résztvevők elvitték az üzenetet a tantermekbe, és számtalan hallgatónak adták tovább a tudásukat, megsokszorozva így a hatást.”
S. Fred Singer, a környezeti tudományok professzora a Virginia Egyetemen

Professzorok Világbéke Akadémiája (PWPA)

PWPAAz 1973-ban a tudománnyal foglalkozóknak a kultúrában és a társadalomban játszott központi szerepének elismeréseként alapított Professzorok Világbéke Akadémiája egyetemi előadókat szervez és mozgósít a döntő napi kérdésekről saját országukban és nemzetközileg. A PWPA több mint 50 nemzeti és nemzetközi konferenciát finanszírozott a legsürgetőbb napi kérdésekről.

Az ő szavaival: „A Professzorok Világbéke Akadémiáját azért alapítottam, hogy egy úttörő szervezet legyen az emberi történelemnek ebben a kritikus pillanatában, amely képes mozgósítani olyan értelmiségieket, akik az életüket az emberi bölcsesség előmozdításának szentelték, és képessé tudja tenni őket arra, hogy vezető szerepet játsszanak a korszak veszélyeinek a legyőzésében és új utak megnyitásában a világbéke felé.”

PWPA
Megnyitó plenáris ülés a PWPA 4. Nemzetközi Kongresszusán

„A PWPA-nak nemzetközinek, multidiszciplinárisnak, jövő- és cselekvés-orientáltnak kell lennie. Egyetlen egy különálló tudományág vagy helyi előírás sem képes megoldani az emberiség előtt álló problémákat. Abszolút módon szükség van a nemzeti és regionális határokon túllépő kölcsönös együttműködésre és a korlátozott szakosodáson túllépő interdiszciplináris tudományra.”


A PWPA kiemelkedő eredményei:
„A Szovjet Birodalom bukása” című konferencia 1985 augusztusában a svájci Genfben.
A történet: 1984-ben egy emigráns észt költő, Alexis Rannit levelet küldött a PWPA-nak arról, hogy minden birodalom összeomlik, és azt javasolta, hogy tanulmányozni kellene a Szovjet Birodalmat, hogy annak összeomlása békésen mehessen végbe. Dr. Morton Kaplan javaslatot tett Moon tiszteletesnek egy „A Szovjet Birodalom bukása” című konferenciára. Moon tiszteletes már megjósolta, hogy az alapításától számított 70 éven belül a Szovjetunió össze fog omlani, mivel nem szól az ember szellemi életének világához. Beleegyezett a konferencia finanszírozásába.
Néhány jelentős Szovjetunió-kutató szkeptikus volt a konferencia címét illetően, de az végül prófétainak bizonyult. Egy fontos résztvevő ezt mondta később: „A konferencia nem csak pontosabban jósolta meg, hogy mi fog történni a Szovjetunióban, mint bármilyen más forrás, de hiszem, hogy abban is segített, hogy formába öntse a rendszer leleplezésének egy békésebb módját, mint ahogy egyébként történt volna.”

Az Egyesítő Gondolat Intézete

Az 1972-ben alapított Egyesítő Gondolat Intézete egy termékenyítő ideológiai kutatóközpont, amely az új béke kultúrája filozófiai és elméleti alapjainak a kutatásával foglalkozik. A dr. Sang Hun Lee által kifejlesztett Egyesítő gondolat Moon tiszteletes nem teológiai természetű tanításain alapul, és arra használja az ismereteket, hogy áttörő kutatásokat végezzen minden fő filozófiai és ideológiai hagyományban. Az intézet alapvető és fontos műveket adott ki, mint például Az egyesítő gondolat lényege és A kommunizmus vége. A kommunizmus vége volt az egyik legfontosabb szellemi munka, amely előidézte a kommunizmus békés lebontását. Az intézet nagyon érdekes nemzetközi szimpóziumokat és előadás-sorozatokat tart, hogy egységet és termékeny vitákat hozzon a filozófia és az ideológia világába.
Az ő szavaival: „Az egyesítő gondolat egy új szemléletet mutat be az életről, a világról, a világegyetemről és Istennek a történelemben megnyilvánuló munkájáról. Ugyanakkor ez egy integrációs alapelv is, amely egységbe tudja hozni a vallásos tanokat és filozófiákat, miközben azok megőrzik egyedi jellegzetességeiket.”

Paragon House

Paragon HouseEz egy 1981-ben alapított kiadóvállalat, amely az ICUS és a PWPA tudósainak közösségét szolgálja ki. A Paragon House kulturális és intellektuális jelentőségű és interdiszciplináris jellegű könyveket kínál. Több mint 1000 új könyvet adott ki olyan, a szakterületükön megbecsült szerzőktől, mint például Sir John Eccles, Morton Kaplan, Huston Smith, Richard Rubenstein, Nancy Tuana, Peter Marshall, Geddes MacGregor, John Carmody, Eve Browning Cole, John Roth és mások.Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.