Főoldal

Moon Sun-myung tiszteletes:

Tanítása


Tanítása

Világos és mély válaszok az élet legbensőbb kérdéseire

Egy keresztény hitre áttért családban nevelkedve, 11 éves korára Moon tiszteletes tudta, a vallás célja az emberi élet feltételeinek javítása és egy eszményi világot ígér mindazoknak, akik engedelmeskednek Istennek. Azonban azt is látta, hogy a vallások, habár évszázadosak és olyan írásokon alapulnak, melyek kinyilatkoztatásokba kínálnak betekintést, úgy tűnik képtelenek a gyakorlatban megválaszolni az élet sok kérdését vagy megoldani a legmélyebb problémákat, melyekkel az emberiség szembesül. A vallási ideológiák és a világ valós állapota között húzódó szakadéktól nyugtalanul, lázasan kezdte keresni a megoldásokat imaéletén és tanulmányain keresztül.

Az igazság keresése

Tizenöt éves korában, miközben mélyen imádkozott, Jézus Krisztus jelent meg látomásként, aki elhívta őt, hogy szentelje életét Istennek és az emberiség megváltásának. Fiatal kora és a küldetés lehetetlen volta ellenére elfogadta Isten hívó szavát. Azonban tudta, feladata nem járhat sikerrel a Teremtő, annak teremtése és az emberrel kapcsolatos tervének mély megértése nélkül. Megerősítette igazságkeresését, szenvedélyes imában, szigorú böjtben és tanulással töltve nappalokat és éjszakákat. Az volt a módszere, hogy célirányos kérdéseket tett fel, a fizikai és a szellemi világban egyaránt kutatva a válaszokat, és aztán imákon keresztül keresett megerősítést rájuk. Számos alkalommal közvetlenül Ábrahám, Mózes, Jézus, Mohammed, Buddha és minden más vallás szentjei és bölcsei vezették őt, akikkel szellemileg találkozott és hozzájárultak az Istenről és az Istennek az emberiséggel kapcsolatos bonyolult történelméről való megértéséhez. 25 éves korára kialakította tanításának, az Isteni Alapelvnek alapjait.

Az Egyesítősök 192 országban mondják el önnek, hogy az ok, amiért Moon tiszteletes követőivé váltak az az, hogy tanításaiban a legtisztább és a legmélyebb válaszokat kapták életük legbensőbb kérdéseire.

Vallási tanítása: tekintse meg az internet televíziós előadásokat

Moon tiszteletes tanításai a lét alapvető kérdéseire irányulnak. Honnan ered az emberi élet? Hogyan lettünk megteremtve és mi célból? Van-e Felsőbb Teremtő, és ha igen, milyen Isten természete és miért teremtette meg az emberi lényeket? Ha van az emberi életnek célja, hogyan lehet beteljesíteni? Miért van gonoszság és miből ered? Ha Isten jó, mit tesz, hogy véget vessen az emberi szenvedésnek, és mi ma az ő akarata az emberiség számára?

Koreai keresztényként Moon tiszteletes tanításait azért mutatta be, hogy elérje a keresztény társait. Később, ahogy küldetése kiterjedt a világ szintjére, ugyanazok a tanítások fogalmazódtak meg "Egyetemes Értékek" - ként minden ember számára, hitétől függetlenül. Ezeket a tanításokat kétféleképpen mutatjuk be ezen a honlapon: Az Isteni Alapelvvel, a judeo-keresztény írásokon alapuló tanítással, valamint az Egyetemes Értékekkel, bármely hittel bírók és bármely háttérrel rendelkezők számára.

Az Isteni Alapelv és az Egyetemes Értékek előadásainak internet televíziós előadásaira vagy mp3 audio formátumban letölthető hangfelvételeire kattinthat lejjebb.

Lelki vezetése: Istentiszteleteit mintegy 400, imáit 12 kötetben gyűjtötték össze

Moon tiszteletes tanításai istentiszteleteiben és lelki vezetésében is kifejeződnek. Moon tiszteletes naponta több órán keresztül tart beszédeket. Ezen istentiszteleti beszédeket mára több, mint 400 kötetben gyűjtötték össze. Hihetetlen módon, beszédeihez sohasem használ jegyzeteket; istentiszteleteinek inspirációi sok órás késő éjjeli és kora reggeli imádkozásaiból származnak. Az alábbiakban egy Istentiszteleti beszédének szövegét olvashatja el.

Filozófiai gondolkodása: az Egyesítő Gondolatok
Egy ideológia sürgető feladata az eljövendő, Istenközpontú, új kultúra érdekében.

A Moon tiszteletes tanításaiból eredő Egyesítő Eszme egy, a deizmuson és a világ főbb vallásaiban egyaránt közös egyetemes értékeken alapuló ideológia. Az Egyesítő Gondolatok nemcsak egy klasszikus filozófián alapuló új perspektívát képvisel, hanem gyakorlati alkalmazással bír a mai világ számára, hogy egy Istennel a középpontban levő új kultúrát, egyetemes értékeket és másokért való életet hozzon el.

 

A következőkben tiszteletreméltó hittudósok és vallási vezetők kommentárjait olvashatja Moon tiszteletesnek a vallási gondolkodásmód megújításáért tett egyedi hozzájárulásával kapcsolatban:

Tudósok tanításáról, az Isteni Alapelvről

Mi teszi egyedivé és sajátossá Moon tiszteletes tanítását

Az Egyesítő teológia legfőbb tanításai

Istentiszteletei és lelki vezetése

Gyakran feltett kérdések

Az Egyesítő Gondolatok (Eszme): Moon tiszteletes filozófiai gondolatai

 

Az Egyetemes Béke Szövetsége és kapcsolódó szervezeteinek videó anyagaiAz alábbi linkre kattintva "Az Isteni Alapelv kifejtése" könyvet és egyéb egyesítős kiadványokat vásárolhat angol nyelven

A Szentlélek Társasága a Világ Kereszténységének Egyesítéséért könyvesboltjának angol nyelvű honlapja

Ugrás a lap tetejéreRev. Moon teaching

Idézet az igaz szeretetről


„Ma, világunknak hathatós változásra van szüksége, hogy Istenközpontúvá váljon. Eljöttem, hogy erre a változásra szólítsak fel. Az Isteni Alapelv gyökeres változást fog hozni az emberiségben. Ezen igazság ereje emberi életek millióit érinti meg és százezreket gyújt lángra közülük. El fogja hozni az emberiség családja és a világ igaz, tartós egyesítését.” - Sun Myung Moon tiszteletes

Rev. Moon with Christian leaders

Vallásköziség

Ismerje meg jobban Moon tiszteletest

A linkre kattintva tiszteletreméltó hittudósok és vallási vezetők kommentárjait olvashatja Moon tiszteletes vallási gondolkodáshoz való egyedi hozzájárulásával kapcsolatban.

Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.