Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

A tanításai

Rev. Moon

Gyakran Ismételt Kérdések
Az Egyesítés és a Júdaizmus

„A judaizmus, a kereszténység és az egyesítő egyház három testvér vallás Isten gondviselésében, amelyeknek együtt kell dolgozniuk...” - Sun Myung Moon tiszteletes

Nyilatkozat az egyesítő egyházról és a judaizmusról, amely egész oldalas nyilatkozatként megjelent a New York Times-ban, 1976. szeptember 24-én:

A hanuka, a Fény Fesztiválja és a sötétség és a gonoszság erői fölött aratott győzelmetek ünneplésének alkalmából szeretnénk világossá tenni valódi meggyőződésünket, és kifejezni őszinte és szívből jövő érzéseinket irántatok, zsidó testvérek.

Ennek a célnak és szándéknak az érdekében publikáljuk itt és ajánljuk figyelmetekbe az 1976. augusztus 10-én aláírt dokumentumot.

Történelme folyamán Izrael és Korea népe is szenvedést és üldöztetést tapasztalt szomszédos ellenségeitől és a terjeszkedő imperialista hatalmaktól.

A koreai nép fiaként, ezen az Isten által megáldott amerikai földön élve, kitárom felétek, zsidó testvéreim, a barátság kezét, és szeretném ismertetni azokat az alapelveket, amelyek vezérlik a mozgalmunk tevékenységeit, különösen azokat a problémákat és nehézségeket illetően, amelyekkel a világ zsidói és Izrael szembesülnek közös emberi történelmünk eme kritikus pillanatában.

1. Az Egyesítő Mozgalom kategorikusan elítéli az antiszemitizmust, a gyűlölet legborzalmasabb, legalávalóbb és legkegyetlenebb formáját. Hatmillió zsidó meggyilkolását Európában a politikai szűklátókörűségnek és az erkölcsi felelősség hiányának az eredményeként tekintjük a két világháború közötti időszak németországi politikai és vallásos vezetői, valamint más nemzetek államférfiai körében.

A szentírások alapvető tanításait figyelmen kívül hagyva, túl későn cselekedtek ahhoz, hogy megakadályozzák Hitler hatalomra kerülését, halogatták a bukásához vezető cselekvést, és semmit nem tettek, hogy megszabadítsák az áldozatokat, akik az ő sátáni terveinek és elgondolásainak a foglyai voltak.

Csak az összes keresztény és zsidó erőnek az Isteni Parancsolatok alapelvei által inspirált és az emberi testvériség gondolata által vezérelt egyesített frontja lett volna képes megakadályozni a holokausztot, a „végső megoldás” kivitelezését – egy Káin által ösztönzött akciót, amelyet a nácik 1933 és 1945 között hajtottak végre.

2. Az Egyesítő Mozgalom elismeri a zsidó nép Istentől származó és természetes jogát a fizikai fennmaradásra és egyedi vallásos hagyományainak a megőrzésére, amelyek megkülönböztető történelmi létének jegyei. Ezeket az alapvető emberi jogokat mindenütt biztosítani kell, különösen a diaszpórában élő zsidóknak.

3. Az Egyesítő Mozgalom Izrael földjét menedéknek tekinti a holokauszt túlélői, és szentélynek mindazon egyéni zsidók számára, akik megpróbálnak a fizikai üldöztetés és a vallási, faji vagy nemzeti elnyomás elől menekülni. A szabad bevándorlás követelménye – minden emberi lény tagadhatatlan és elidegeníthetetlen joga – kell, hogy legyen az Egyesült Államok kinyilvánított politikája a külföldi országokkal való bánásmódjában, különösen a Szovjetunióval való kapcsolatában.

4. Az Egyesítő Mozgalom a nemzetek közötti konfliktusok megoldására és az ellentétes társadalmi, gazdasági és politikai érdekek harmonizálására való törekvésében azért fog dolgozni, hogy megteremtse a szükséges politikai feltételeket a zsidók és az arabok közötti elfogadható alkalmazkodáshoz, és valódi és tartós békét érjen el a Közel-Keleten, a világ egyik legfontosabb szögletében.

5. Az Egyesítő Mozgalom hisz abban, hogy a vallásos és szabad embereknek szerte a világban együtt kell működniük, egy szellemi és szervezeti egységet építve azok között a népek között, amelyek képesek lesznek feltartóztatni a szovjet imperializmust, amely továbbra is nehézségeket és szenvedést okoz a saját népének, és a gyűlölet és a széthúzás mérgét terjeszti a világ népei között, a politikailag teljes leigázás és elnyomás végső céljával.

6. Az Egyesítő Mozgalom hálás Istennek, az ő igaz és méltó prófétáinak és közös szellemi hagyományunk szentjeinek, akik előkészítették az alapot, amelyen állunk, és ahonnan szervezzük a küzdelmünket. Önmagunkat a zsidó és keresztény testvéreink fiatalabb testvéreinek tekintjük, akik mind Mennyei Atyánk gyermekei. Kötelességünknek tartjuk, hogy tiszteljük és szolgáljuk Atyánk idősebb fiait, és az a küldetésünk, hogy szolgáljuk a judaizmust és a kereszténységet, a szeretetet és az egységet segítve elő Isten valamennyi gyermeke között.

7. Az Egyesítő Mozgalom tanítja az Alapelvet, és a nemzetek egy egyesített világcsaládjának a létrehozására törekszik az egység és a testvériség gondolata által, amelyek az isteni parancsolatokban, közös szellemi örökségünk alapjaiban vannak kifejezve. Az a meggyőződésünk, hogy egyesülnünk kell, hogy elérjük ezt az isteni és magasztos történelmi célt.

Sun Myung Moon tiszteletes
Belvedere, Tarrytown, New York
1976. december
Hanuka, Kiszlév 5737

1976. szeptember 18-án, az Isten Áldja Amerikát Fesztivál alkalmával a Washington-emlékműnél, körülbelül 300 000 ember jelenlétében Moon tiszteletes kijelentette: „(A zsidóság, a kereszténység és az Egyesítő Mozgalom) három testvér Isten gondviselésében. Akkor Izraelnek, az Egyesült Államoknak és Koreának, azoknak a nemzeteknek, ahol ez a három vallás gyökerezik, szintén testvéreknek kell lenniük... Ezért ennek a három testvérnemzetnek kezet kell fognia egyesített erővel, hogy helyreállítsák az Egyesült Nemzetek Szervezetét eredeti célja szerint.”

 

Ugrás a lap tetejére

 Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.