Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

A tanításai

Egyesítő Gondolatok: Filozófia és ideológia az Isten-központú, új kultúra eljöveteléért

A halaszthatatlan intellektuális feladat: Egy Istenhiten és az egyetemes értékeken alapuló új ideológia, amely közös a világ minden fő vallása számára


Moon tiszteletes szavaival:
Az Egyesítő Gondolatok „Az élet egy új látásmódja, a világ, az univerzum és a történelem gondviselésének egy új nézőpontja, amely soha ezelőtt nem létezett. Ez az egységbe rendezés elve is, amely magába tudja foglalni az egészet egy egységbe, míg ugyanakkor megőrzi minden vallási tan és filozófia egyéni jellegét.”

Bővebben kifejtve, „Isten igazsága bizonyos gondviselési személyeken keresztül, kinyilatkoztatásként adva, érkezik a Földre. Isten igazsága az abszolút igazság, amely egy mindenható kulcsként képes megoldani bármely problémát, nem számít, mennyire bonyolult legyen az. Egy életen át tartó ima és meditáción keresztül találkoztam az élő Istennel, és átadta ezt az igazságot. Ennek figyelemreméltó tartalma felfed minden rejtett titkot, amely egész világegyetem, az emberi élet és az emberi történelem mögé van elrejtve.”

A legsürgetőbb feladatok egyike a vallások közötti konfliktusok jelen korában egy egyetemes filozófia és egy Istenhiten és az egyetemes értékeken alapuló új ideológia megalkotása, amely közös a világ minden fő vallása számára.

Mi az Egyesítő Gondolatok?
Az Egyesítő Gondolatok a Moon tiszteletes által kinyilatkoztatásként kapott és korai tanítványa, Dr. San Hun Lee által rendszerezett, Az Isteni Alapelv filozófiai rendszerezése. Ez egy filozófiai elmélet, amely felöleli a létezés, a logika, az érték, a művészet, a történelem és a gyakorlat kérdéseit. Olyan teológiai természetet fogad el, amelyben Isten jellemzőivel, a teremtéssel, a gondviseléssel, és így tovább, törődik. Egy alapvető elméletet kínál az aktuális problémák megoldására, egy reform elméletet, amely az eredeti világ helyreállítására irányul, egy kiegészítő elméletet, amely felismeri az igazságot a létező filozófiákban és teológiákban, egy elmélet a kulturális forradalomért, amely a Mennyei Királyság kultúrájának alapjáról gondoskodik, és az igaz felszabadulás elmélete, amely az egész emberiség felszabadítását célozza meg Sátán alól, és így Isten felszabadítását.

Ahogy Dr. Lee mondta, „Az Egyesítő Gondolatok Istennel kezdődik logikai fejlődésében. Azt mondhatjuk, ez az eszmerendszer Isten jellemzőinek és az ő teremtésének elméletével kezdődik. Ezáltal, az első feltevés az Egyesítő Gondolatok létrehozásában Isten jellemzőinek tisztázása. A második feltevés a világegyetem teremtése és a harmadik feltevés a hasonlóság törvénye szerinti teremtés. Az ok, amiért ez a három pont lett premisszaként választva az, hogy logikai fejlődésében az Egyesítő Gondolatok az emberiség megváltásáért lett kinyilatkoztatva, az aktuális problémák rendezésén keresztül.”

Hit és értelem: Az Egyesítő Gondolatok egy olyan filozófia, amely gyakorlati alkalmazásra való; az ideológiai alapot szándékszik nyújtani egy globális társadalom számára, amelyben az igaz szeretet (önzetlen élet másokért) az életmód és az egyén és a társadalom minden problémája megoldható. Azonban, az a tény, hogy Istenen alapszik, azt jelenti, hogy az Egyesítő Gondolatok elfogadása hit kérdése? Dr. Lee szerint nem. Az Egyetemes Eszme tudományosan tartható. A két fő hipotézis az ontológiájában, az Eredeti Képmás Elmélete, tudományos megfigyelésekkel igazoltak. Ezek szerint, Isten a Sung Sang és a Hyung Sang kettős jellemvonásainak és a Yang és a Yin kettős jellemvonásainak a harmonikus Szubjektuma. Mivel minden teremtett dolog a Hasonlóság Törvénye szerint hasonlít Istenre, vissza kell tükrözniük Isten ezen kettős jellemvonásait két típusát. Megvizsgálván az emberi lényeket, az állatokat, a növényeket és az ásványokat, ezek a hipotézisek igazolódnak. Így, az Egyesítő Gondolatok elfogadása nem számít hitkérdésnek.

Az Egyesítő Gondolatok egy mindenre kiterjedő filozófiai rendszer. Az Eredeti Képmás Elméletével kezdődik, a természet és Isten jellemvonásainak egyfajta megértésével. Ez az elmélet azt állítja, hogy Isten központi aspektusa a "Shim Jung" vagy szív, a szeretet forrása, és hogy Isten célja a teremtéssel az volt, örömöt teremtsen a szereteten keresztül. Másodsorban, a Lételmélet egy szakasza minden teremtett létezővel foglalkozik, kivéve az emberi lényeket, és egy másik (az Emberi Természet Eredetének Elmélete) foglalkozik az emberi lényekkel.

Az Egyesítő Gondolatok szerint, minden dolog az emberiség objektum partnereként lett megteremtve, abból a célból, hogy örömet okozzon. Az emberi lények Isten képmására lettek megteremtve, Isten gyermekeiként örök szellemi élettel, hogy gyakorolják a szeretet uralmát az egész teremtés felett és, hogy a szeretet objektum partnerei legyenek Isten számára. (Megjegyzés: az "objektum" kifejezés az Egyesítő Eszmében nem csak dolgoknak, hanem ugyanúgy, emberi lényeknek is megfelelhet.) Ez a három elmélet alkotja a gyökerét mindazon további elméleteknek, amelyeket kialakítottak, név szerint az Értéktannak, az Ismeretelméletnek, a Logikának, az Oktatásnak, az Etikának, a Művészetnek és a Történelemnek.

Az Egyesítő Ismeretelmélet a megismerés kérdéseivel foglalkozik (eredete, tárgya és rendszere), míg az Egyesítő Logika kiegészíti a hagyományos logika elégtelenségeit. Az Értéktan, az értékeke elmélete gondoskodik az Oktatás, az Etika és a Művészet elméletének alapjáról, amelyek az igazság, jóság és szépség értékének felelnek meg, amelyeket a lélek három funkciója: az értelem, az akarat és az érzelem keres, egyenként.

Az Oktatás Elmélete az oktatás, a szív, a norma és értelem három típusát indítványozza, amelyek megfelelnek Isten három áldásának a Teremtés 1:28-ban (legyetek gyümölcsözőek, szaporodjatok és uralkodjatok). Az Etika Elmélete állítja, hogy a legalapvetőbb erkölcsi rendszer az Isten-központú család. A Művészet Elmélete részletezi a szépség elemeit, az alkotó munka feltételeit és az elismerés feltételeit. És végül, a Történelem Elmélete megmutatja Isten helyreállításának gondviselését a történelemben, teremtés és a helyreállítás törvényein keresztül.

Ezáltal, az Egyesítő Gondolatok egy olyan rendszer, amely egy új kultúra alapját, a Földi Mennyország Királyságának kultúráját nyújtja.

Az Egyesítő Gondolatok körülöleli a Lételméletet, az Eredeti Emberi Természet Elméletét, az Ismeretelméletet, az Értéktant, az Etikát, a Történelem Elméletét, a Logikát, a Pedagógiát és a Művészetek Elméletét. Mivel a Lételmélet az Egyesítő Gondolatok legalapvetőbb elmélete, viszonylag nagyobb részletességgel foglalkozik vele.

Istenhívő rendszerként, az Egyesítő Gondolatok elfogadja Isten teremtését és az Isteni Gondviselés cselekedetét az emberi történelem folyamatában. A mai társadalmi káosz és a nemzetközi vitatkozás végső okát a történelem kezdetében találja meg. Egy új dimenzióban kísérli meg megoldani a különféle gyakorlati problémákat, felismervén az Emberi Bűnbeesést a történelem kezdetén, az Isteni Gondviselés cselekedetét az emberi történelem folyamatában és az emberek felelősségét, hogy bevezessenek egy új, Isten-központú világot.

 

Ugrás a lap tetejére

 Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.