Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

A tanításai

Rev. Moon

Moon tiszteletes Istentiszteletei

Moon tiszteletes Istentiszteletei spontánok, jegyzet nélküliek. Napi rendszerességgel tart Istentiszteleteket mind kis, mind nagy csoportok számára. Istentiszteleti felkészülése órákon át tartó ima késő éjjel és a kora reggeli órákban. Mindennemű jegyzet nélkül beszél és általában több órán keresztül; beszédeinek rekordideje 16 óra, szünet nélkül.
Beszédeit 450 publikált kötetben gyűjtötték össze menet közben. Bármely vallási vezető közül Moon Tiszteletes tartja a világrekordot a kiadott Istentiszteletek számának tekintetében.

Sun Myung Moon tiszteletes egy Istentiszteletének beszéde

Az alábbi Istentisztelet egyike a több ezernyinek, világossá teszi, miért tartja sok ember Moon Tiszteletest az egyik legnagyobb szellemi tanítónak.

Hogyan szerezzünk szellemi segítséget - 1978. november 27-ei Istentisztelet

Milyen hozzáállást kell táplálnunk, annak érdekében, hogy a szellemi világba költözzünk? Meg kell változtatnunk a felfogásunkat. A hozzáállásunk egy olyan környezet, amelynek felkészülve kell lennie arra, hogy szellemi segítséget kapjon. Szent szavakat kell használnunk és csatornákká kell tennünk magunkat annak érdekében, hogy szellemi segítséget kapjunk.

Valójában, a szellemi világ mindennek része akar lenni amink van és amit teszünk. Ilyen nagy mértékben akarnak belebonyolódni. Tehát bármerre is tekintünk, a nemességet kell keresnünk benne, és úgy bánni vele, mintha közvetlenül királyi méltóságé lenne. Akkor minden egy drága régiséggé, egy Isten-adta kincsé válik. Minden egyes tárgy az érintésetekre vár, remélvén, hogy érezni fogják Isten rezgését rajtatok keresztül.

Tekintsetek minden dologra szentként. Miért annyira értékes egy szent ember zsebkendője? A szent ember rezgése miatt. Így nektek is, minden dolognak egy szent értéket kell adnotok. Amikor megérintetek valamit, érezzétek, hogy dicsőséget adtok neki.

Ugyanez az igazság vonatkozik az emberekre akikkel találkozunk és akikkel élünk. Amikor találkoztok egy másik emberrel, mennyire törődtök vele? Hogyan éreztek azon az ember iránt? Tényleg szeretnetek kell minden egyes embert, akivel találkoztok, mert ő Isten temploma. Amikor megérintetek egy másik embert, érezzétek, hogy az érintéseteken keresztül mindketten áldva lesztek.

Két aspektusunk van, lélek és test. Az igaz lelkünk szívvel akarja megérinteni a testünket és szeretetet akar adni neki. Úgy kell a lelkünkre gondolnunk, mint Isten lelkére, mert Isten szereti azt, és az az, ahol ő lakozik. Tekintsetek minden egyes férfira és nőre mint egy szent ember. Tartsátok minden egyes ember testét szentségesnek és a lelküket megszenteltnek.

Hogyha így éltek, hamarosan egy kis hangot fogtok hallani magatokon belül, a lelketek hangját. Akármerre sétáltok, sem gonoszság sem sötétség nem maradhat. Csak jó szellemek érhetnek hozzátok, ha egy ilyen légkört teremtetek. Ha egy ilyen pozícióba helyezitek magatokat, akkor a szellemi világ rátok önti bőséges áldását és hatalmát.

Ezt a hatalmat kell vonzanotok a szellemi világból és akkor összeforrasztjátok magatokat vele. Tegyétek eggyé a testetekkel, ezáltal még a karotok és a lábatok is különlegesen érzi magát. Amikor ágyban vagytok, még akkor is, ha az csak egy hálózsák, a környezetetek egy királyi palotává fog válni; a testetek egy királyi ágyban fog pihenni.

Isten lakóhelyeként kell neveznetek magatokat. Akkor minden jó szellem meg fog érinteni benneteket. Amikor lefekszetek, egy gyönyörű lélekkel feküdjetek le. Távolítsatok el minden csúnyaságot belőle. Reggel, amikor felébredtek, kerüljetek Isten kebelének mélyébe, és aztán, amikor kimentek dolgozni, Isten trónjáról indultok majd el.

A szellemi világ mindig körülöttetek van, hallgatón és figyelőn. Mindig legyetek tudatában, hogy ez a ti kiterjedésetekben van. Ha továbbra is ilyen módon gondolkodtok, akkor képesek lesztek irányítani a körülményeiteket. Tegyétek magatokat hangvillává, Isten frekvenciája mentén rezonálva és vibrálva. Rezonáljatok Isten önzetlenségével.

Ha részesültök ebben az Istennel való rezonanciában, akkor amikor találkoztok valakivel, automatikusan képesek lesztek megérezni milyen ember ő. Időnként képesek lesztek látni a saját szellemi lényeteket a tulajdon szemetekkel. Képezzétek magatokat és neveljétek magatokat, hogy kifejlesszétek ezt a képességet. Ha ilyen módon éltek, mindig képesek lesztek helyes módon cselekedni, amikor egy váratlan esemény adódik.

Versenyben vagytok a szellemi világgal, így határozottnak kell lennetek, hogy felülmúljátok azt. Egy igaz férfi vagy nő pozíciója az, hogy irányítsa a szellemi világot, nem pedig fordítva. A lelketek mélyéből származó imával a külsőből a belsőbe mozdíthattok egy embert. Váljatok mágnessé, az emberek lelkének mozgatójává; váljatok egy szellemi mágnessé, szeretettel vonzva az embereket. Tartsátok fenn ezt a feltételt vagy hozzáállást, és akkor az imátok valósággá válik.

Imádkozzatok teljes szívetekkel, koncentrálva az értelmeteket és a lelketeket az imátok tárgyára, máskülönben a lelketek nyugtalan és meggondolatlan lesz. Egy imával teli életben időt kell teremtenetek az imádkozásra. Üljetek le, -még ha nyolc órát is tart- és imádkozzatok; ez sosem lesz eltékozolt idő. Akkor kimehettek és dolgozhattok nyolc órát Istenért. Ezért, legyetek imával teljesek most és aztán menjetek ki, ti és Isten együtt. Ha meg kell írnotok egy Istentiszteletet, például, a szellemi világ segíteni fog nektek elkészíteni azt. Ha kimentek, a szellemi világ vezetni fog benneteket. Fel fogjátok fedezni az áttörés érzését; önzetlenné fogtok válni, érezvén a harmóniában együttműködő lelketek és testetek erejét.

Így az ilyen élet kulcsszava a tisztelet.
Tisztelj minden dolgot szent dologként.
Tisztelj minden embert szent emberként.
Tiszteld magadat szent emberként.
Tiszteld a lelkedet szentként.
Tiszteld a testedet szentként.
Legyél mély tisztelettel minden ember felé, nem számít, milyenfajta ember is lehet ő. Gyermekként, legyél tisztelettudó egy idősebb személy felé. Gondold át háromszor a szavaidat, mielőtt kimondanád őket és mindig alázatos hozzáállásod legyen.

Mindig oszd meg másokkal a legjobb dolgodat amid van. Ürítsd ki a pénztárcádat, hogy adj; akkor a legjobb eredményt fogod kiérdemelni. Ha nem teszel jót a társadért, nem fogsz tudni aludni; ha jó dolgot tettél, akkor a lelked békésen fog pihenni. Csomagold ki magadból az erkölcstelen elemeket és tisztítsd meg azokat. Nyisd ki a lelked poggyászát és nézd meg mit találsz ott. Ne rejtegess önző érzéseket; bánd meg nyilvánosan bármiféle önző érzésedet, amely foglalkoztathatott. Gyakorold a szelídség erényét.

Ha szorgalmazzátok magatokat, hogy fejlesszétek ezen viselkedéseket, akkor a szellemi világnak le kell ereszkednie, hogy támogasson benneteket. A szellemi világ nagyon sok csatornát használ amelyen keresztül lejön és részt vesz Isten gondviselésében; a legjobbat fogják választani, hogy elsőként használják.

Bármely egyházban egy igaz vezetőnek képesnek kell lennie mozgósítani a szellemi világot. Amikor megérintitek, mindenféle jelenség kezd el történni - némely nagy különös, némely nagyon csodálatos. Ne legyetek általuk manipulálva. Ti legyetek a szubjektumok. Ne hagyjátok magatokat, hogy egy különös jelenség vezessen; ezelőtt lehet, hogy teljesen egyedül szembesültetek ezekkel a kihívásokkal, de most egy tisztább megértésetek van.

Már tudjátok a szellemi világ ereje megcsapolásának titkát; tanúsítsátok másoknak, öntsétek ki teljesen a szíveteket, lelketeket és a tudatotokat nekik. Amikor koncentrációs táborban voltam, imádkoztam, és a rabok csak odajöttek hozzám és ott álltak. Amikor be lettek mutatva nekem a szellemi világ vezetésével, ragaszkodtak hozzám.

Ti is fejleszthetitek azt az energiát. A probléma az, hogy gyakran túl távoli a szellemi dimenzió: szent dolgokra, szent emberiségre, szent templomra, szent lélekre gondolni. Amikor a legrosszabb helyzetek közepette voltam, magányosan és éhesen, jött egy kinyilatkoztatás vagy egy fontos vendég jelent meg előttem. Amikor pénzre volt szükségem, a szellemi világ odavezérelt valakit hozzám. A szellemi világ soha sincs messze; ők együttműködnek velünk. Mindig éreznünk kell, hogy nem teszünk eleget, és hogy mindig keményebben kell próbálkoznunk.

Cselekedjetek a szellemi világ támogatásával. Ha mögöttetek állnak, sohasem lesztek magányosak, mindig lesz energiátok és erőtök. Még ha nincstelenek is lennétek, mégis - ne féljetek. Lehettek vállalkozó szelleműek és merészek. A siker útján, minél többet jártok, annál tovább vágytok menni.

Ki tudja, hogy meddig fog élni? Lehet, hogy holnap meghaltok, csupán 25 vagy 30 évesen. Van valamiféle garanciátok Istentől, hogy meddig fogtok élni? Senkinek sincs efféle garanciája.

Egy bölcs ember így gondolkodik: "Csak egy rövid időm van élni. Ez idő alatt fel kell készítenem magam az örökkévalóságra. A mód, ahogy élek majd a következő két évben lesz a modellje az örök életemnek." Akkor kitör a szeretet érzékelésetek. Szeressétek Istent, és szeressétek a másik embert Istenként. Az egész nap során, 24 órában, öntsétek minden energiátokat valakire. Ha így szerettek egy személyt, még ha korán is haltok meg, a legmagasabb eredményt értétek el az egész örökkévalóságban. Akkor, amikor Isten több időt ad nektek az életre, mérhetetlen hála lesz a válaszotok. Erőltessétek magatokat, hogy teljesebben éljetek. Az ember, aki a halált várja és akkor élet adatik neki, a legteljesebb hálában él.

Hagyjatok magatok után valamit, amit Isten dicsőíthet. Minden egyes pillanat annyira értékes, nincs idő az aggódásra vagy a csalódottságra. Az ember, aki felismeri, hogy a földi élet rövid, összehasonlítva az örökkévalósággal és ezért összesűríti az eredményeit, egy csakugyan bölcs ember. Kérdezzétek meg magatokat, mennyi embert, mennyi családot, mennyi törzset, mennyi nemzetet szerettetek.

Keressetek, hogy a szeretet mestereivé váljatok. Programozzátok akképpen az életeteket, sohasem lesztek vesztesek. Tervezzetek úgy, mintha csak két évetek lenne az életre, és akkor, a harmadik évre, amikor még mindig életben vagytok, gondoljatok az élet örömére! Ez a "feltámadott" élet. Még mindig sokat kell tennem - szeretnem a feleségemet, szeretnem a gyerekeimet, szeretnem az egész emberiséget. Szeretnem kell az egyházamat; jóvátételt kell fizetnem az egész emberiségért; fel kell szabadítanom az embert a bűntől. Eltökélt vagyok, hogy óriási vagyont hagyok hátra.

Amikor dolgoztok, szeretnetek kell azt az üzletet, szeretnetek a termékeket, amelyekkel dolgoztok, és természetesen, szeretnetek kell az embereket. Mindig adjatok tiszteletet a többi embernek. Isten teremtett bennünket, de mi is formáljuk magunkat és állítjuk helyre az eredeti értékünket. Térítsetek vissza egy részt abból, amit kerestek tizedként. Adjatok egy tizedet a helyi egyháznak, egy tizedet a nemzet szintű munkára és egytizedet a világszintűre, összesen három tizedet.

Amikor másoknak adtok, ne azt gondoljátok, hogy a saját zsebetekből osztjátok. Úgy osszátok, mintha egy mennyei kincsből származna. Akkor az az ember, aki rajtatok keresztül kapja, valójában Istentől kapja. A szellemi világ segíthet nektek, és Isten mindenre emlékezni fog és tízszer egymás után fogja visszatéríteni.

Tegyétek a cégeteket Isten lakóhelyévé; ne csak úgy érezzetek, mint egy munkás vagy egy felügyelő. Invesztáljátok a szíveteket a munkátokba. Határozzátok el, hogy egy olyan üzletté teszitek, amely minden embert szolgálni fog. Akkor bármerre is megy az üzletetek, Isten "szeretet kiterjedésévé" válik. Bármiért is legyetek felelősek, adjátok bele a szíveteket és a lelketeket egy 24 órás alapon; érezzetek úgy, hogy ti vagytok a szülő, és ez a gyermeketek.

Akármit is tesztek, gondoljatok arra, hogy Istennel társulva viszitek végbe. Érezzétek, hogy ti vagytok a második tulajdonos és öntsétek bele minden szereteteteket. Az ember, aki a leginkább szeret valamit, az a végső tulajdonos. Amikor szeretetet adtok, örök értéket nyertek el.

 

Ugrás a lap tetejére

 Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.