Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

A munkássága

inter-religious works

Vallásközi munka: A leghatékonyabb mód a béke és az emberi jólét elhozatalára a mai világban

A vallások közötti harc Isten legnagyobb gyötrelme.
A Közel-keleti békeA saját szavaival: „Hogy is van ez Isten legnagyobb gyötrelmével, a kereszténységen belüli és a világvallások közötti megosztottsággal és széthúzással? Isten számára a vallásos emberek a világ lelkiismerete. A vallásos embereknek vannak hagyományaik, értékrendjük és gyakorlati képességük, hogy legyőzzék a gonoszságot és az igaz életvitelről oktassák a világot. Az Egyesítő mozgalom legelső napjaitól fogva, anyagi erőforrásaink legnagyobb részét arra szenteltem, hogy más vallásokat szolgáljunk. Az 1950-es években, amikor az Egyesítő mozgalom legtöbb tagja családjának még ennivalója sem volt elég, pénzemet a vallások közötti összhang céljaira ajánlottam fel. Szenvedtem azok miatt a nehézségek miatt, amiket átéltek. Könyörögtem nekik, hogy az emberiség jövője érdekében, legyen még türelmük.” - Sun Myung Moon tiszteletes

Moon tiszteletes munkájának egyik központi üzente, hogy a békét és az emberiség jólétét ma a leghatékonyabban a vallásközi munkán keresztül lehet elérni, azaz a különféle vallások és gyülekezetek vezetőinek szoros együttműködésével. Mivel a világ elsősorban a vallások közötti feszültségek miatt szenved háborúkat, a világ legtöbb baja leginkább éppen ellentétje segítségével gyógyítható, vagyis a vallások közötti együttműködéssel.

Az után a bizonyos szeptember 11.-e után, mivel az Egyesítő mozgalom már régóta együttműködött más vallásokkal, a Moon tiszteletes által alapított szervezeteknek megvoltak a kapcsolataik és a tapasztalatuk abban, hogy a muszlim világgal a válság idején felvegyék a kapcsolatot. A Vallás- és Nemzetközi Szervezet a Világ Békéjéért szervezett egy vallásközi konferenciát 2001 októberében New York-ban, alig egy hónappal a szeptember 11.-e után. Azután pedig szerveztek még egy, a jelképes kezdeteket jelentő konferenciát a muszlim vezetőknek Indonéziában is, 2001 decemberben. A témája: „A világbéke jövője és az iszlám.”

Moon tiszteletes már tanítói szolgálata kezdetétől fogva felismerte a vallásközi párbeszéd és együttműködés fontosságát, és sokat befektetett ebbe, a jövő világának békéje érdekében. A valóság az, hogy több pénzt költött a vallásközi tevékenységekre, mint a saját hitközösségére. Moon tiszteletes megértette azt, hogy a vallásközi megértés, és együttműködés a leghatékonyabb eszköz lesz az eljövendő béke világának eléréséhez.

Vallásközi együttműködés és párbeszéd
A saját szavaival: „Most jött el az idő, amikor a világ vallásainak buzgón központi felelősséget kellene vállalnia a világ békéjének megvalósításáért. Az emberiség eljövendő boldogságát nem lehet egyedül gazdasági fejlődéssel elérni, csak ha a vallásközi megértés és spirituális összhang révén túllépünk az ideológiák, kultúrák és fajok közötti konfliktusokon.” 


A világ vallásainak gyűlése

A világ vallásainak gyűlésének első, 1985-ben megtartott alakuló ülése Az Egyesült Államokban, New Jersey-ben volt, egy McAfee nevű kisvárosban. Kb. 1000 vallási vezető és gondolkodó jött el, akik a világ minden tájának hiteit és hagyományait képviselték. Ezt további gyűlések követték 1990-ben és 1992-ben.

SZÖVETSÉG EGY ÚJ, ÖKUMENIKUS KUTATÁSHOZ (NEW ECUMENICAL RESEARCH ASSOCIATION)

Ezt a szövetséget 1979-ben hozták létre, hogy ezzel segítsék elő a párbeszédet és megértést az Egyesítő Mozgalom és a hagyományos keresztény egyházak között. Az 1970-es és '80-as években számos előadássorozatot és kiadványt támogatott.

EGYESÍTő TEOLÓGIAI SZEMINÁRIUM VALLÁSKÖZI PROGRAMJAI (UNIFICATION THEOLOGICAL SEMINARY INTERRELIGIOUS PROGRAMS)

UTSA „szemináriumot” 1975-ben alapították New York államban, az Egyesítő Mozgalom vezetőit képezi ki. Mintát ad a vallásközi megértésre és párbeszédre, más vallások vezetői számára szervezett tanfolyamokon keresztül, és úgy, hogy előadássorozatokat indít a kereszténység és más vallások közötti párbeszédről. www.uts.edu
VALLÁSKÖZI ÉS NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG A VILÁG BÉKÉJÉÉRT (INTERRELIGIOUS AND INTERNATIONAL FEDERATION FOR WORLD PEACE - IIFWP)

IIFWPAz 1999-ben alapított IIFWP vallásos személyekkel és szervezetekkel dolgozik együtt, hogy különösen a rendkívüli helyzetekben elősegítse a békét. A programjai között a világnak olyan kényes területein szervezett előadások is szerepeltek, mint Észak-Írország, Bosznia, Dél-Afrika, és Nepál. www.iifwp.org


A VILÁG VALLÁSAINAK TANÁCSA

A Világ Vallásainak Tanácsát 1984-ben alapították, hogy vallási vezetőkkel dolgozzon együtt a válsággócokkal és béketeremtéssel kapcsolatos kérdésekben.

Közel-keleti Békekezdeményezés (Middle East Peace Initiative - MEPI)

Middle East PeaceA 2003-ban alapított Közel-keleti Békekezdeményezés Moon tiszteletesnek azon tervére alapszik, hogy a Közel Kelet problémáit a vallási vezetők - vagyis ha együtt dolgoznak a kereszténység, a judaizmus és az iszlám vezetői, - sokkal inkább meg tudják oldani, mint a puszta politikai vezetés. Hogy a három, Ábrahámtól származó hitvilág - a kereszténység, a judaizmus és az iszlám - között megbékélést lehessen hozni, a Közel-keleti Békekezdeményezés a Szentföldre szervez zarándoklatokat, ahol párbeszédet kezdeményez, és békefelvonulásokat rendez. A Közel-keleti Békekezdeményezés 10.000 vallási, polgári és politikai vezetőt hozott össze hat kontinensről az Izraelbe, Palesztinába, Jordániába, és Libanonba szervezett béke-zarándoklatokra. A résztvevők mind arab, mind zsidó vallási és kormányzati vezetőkkel találkoznak, hogy első kézből értsék meg a Közel-keleti válságot, és a megbékélés létrehozásán dolgozzanak. Az igazságtalanságok megoldására erőszakmentes megoldásokat mutatnak be. Vallási vezetők, köztük Martin Luther King erőszakmentes polgárjogi mozgalmának veteránjai, mentorként dolgoznak a igazságtalanságok megoldására hozott erőszakmentes megközelítések hatékonyságán. www.peacefederation.org

Vallásos fiatalok szolgálata (Religious Youth Service - RYS)

Religious Youth ServiceRYSA világ különböző vallásainak a fiataljai élnek és dolgoznak együtt, amint társadalmi munkát, szolgálatot végeznek és gyakorlatba ültetik át Moon tiszteletes álmát arról, hogyan lehet a vallások közötti együttműködésen keresztül megoldani a társadalmi problémákat.RYS1985-ös megalapítása óta a Vallásos fiatalok szolgálata 51 nemzetben 151 programtervet vitt véghez. Ilyenkor akár száz, különböző vallású fiatal is együtt dolgozik egy vagy több hétig, és olyan tevékenységekben vesz részt, mint például egy iskola, nyilvános illemhely, vagy éppen klinika építése, vallásos szentélyek helyreállítása, freskók festése, stb. 2006-ban Malajziában, Ghánában, Kínában, Guatemalában, Észtországban, Indonéziában, Jamaicában, Mongóliában, Palaun és Zambiában voltak ilyen projektek. www.religiousyouthservice.org

A VILÁG SZENTÍRÁSAI (WORLD SCRIPTURE) - A SZENT SZÖVEGEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ANTOLÓGIÁJA

Saját szavaival: „Ezen kiadvány által minden ember felismeri majd a közös értékeket, és azt az egyetemes alapot, amely hatalmasabb jelentősséggel bír, mint a különbségek, amelyek a történelem során megosztották a vallásokat.” - Sun Myung Moon tiszteletes

World ScriptureA Nemzetközi Vallási Alap a világ vallásai közötti kölcsönös megbecsülés elmélyítése érdekében szponzorálta A világ szentírásai – A szent szövegek összehasonlító antológiája című könyv kutatómunkáját és megírását. Ez a figyelemreméltó könyv néhány száz témában összehasonlítja a világ vallásai szent iratainak a verseit. A világ szentírásai bemutatja, milyen csodálatos rokonságot mutatnak a vallásokban közös hitelvek. Angolul széles körben kapható az amerikai könyvesboltokban, és gyorsan a legfontosabb forrásmű lett a vallásokat összehasonlító tanulmányokhoz. A tanácsadó testület a legkülönfélébb vallások összesen 41 tanítójából állt. Dr. Ninian Smart, a University of California vallás-összehasonlítási tudományok professzora írta hozzá az előszót.

A világ szentírásai-t széles körben használják a vallásokat összehasonlító egyetemi órákon. A könyv megvásárolható az amazon.com oldalon.

Nemzetközi egyesülés a vallási szabadságért (International Coalition for Religious Freedom - ICRF)

Felekezet-független, oktatási szervezet, amely annak szenteli a munkát, hogy az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikkében megfogalmazott vallási szabadság megvalósuljon. Ebben az áll: „Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.”


Ugrás a lap tetejére

Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.