Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

tanúságtételek

Moon tiszteletesről szóló tanúságtételek

A béke az egyedüli cél

Prof. Datin Dr. Rahmah Haji Bujang

a Maláj Tudományok Akadémiájának igazgatója a Malájföldi Egyetemen

A tiszteletre méltó Sun Myung Moon tiszteletesnek köszönhetően részt vehettem az indonéziai Jakartában 2001 decemberében tartott Világ Muzulmán Vezetőinek Csúcstalálkozóján. A csúcs témája „Az iszlám és a jövőbeli világbéke” volt, és az áttekintés arra az egyedülálló szerepre utalt, amelyet az iszlám játszhat a világbéke elősegítésében.

Muzulmánok gyűltek ott össze minden fajból és nemzetiségből, minden egyes közösségből és rendszerből, legyen az nagy vagy kicsi. Valójában nagyon sikeres volt a csúcstalálkozó. Akár együtt, akár kis csoportokra osztva tartották a megbeszéléseket, a világbékére vonatkozó kérdéseket a harmónia, a béke, a szeretet és a muzulmán testvérekként a csúcs céljáért lélekben és szellemben egyesült egymás iránti tisztelet légkörében tárgyalták.

Az, hogy a találkozó Moon Tiszteletes és követői pártfogása és szponzorálása alatt volt megtartva, csak még inkább jelentőssé tette annál a ténynél fogva, hogy Moon Tiszteletes elhívatása köztudottan a kereszténység, mégis itt van egy szívben és szellemben elég nagy ember ahhoz, hogy meglássa, hogy soha nem érhető el a világbéke a világ összes hitvallásának, fajának, vallásának és nemzetének a bevonása nélkül.

A csúcstalálkozó nem lehetett volna lehetséges az ő áldása és a békevíziójának elkötelezett követőinek a jól végzett munkája nélkül.

A cinikusok ujjal mutogathatnak a találkozóra, és bármivel vádolhatják, de az iszlám jelenlévő testvérei és az ott lévő nem muzulmán testvérek ismerik azt a kifejezett és nyilvánvaló előnyt, amit a gyűlés jelentett az emberiség békében való egyesítéséért
.

Nagyon találó, hogy Indonézia lett kiválasztva a tanácskozás helyszínéül, mivel ez a legmagasabb muzulmán lakossággal rendelkező ország a világban. Nem kis erőfeszítést igényelt a csúcs megtervezése, lebonyolítása és finanszírozása. Ezt még jelentősebbé teszi, ha arra a tényre gondolunk, hogy ez nem egy kormánygépezet által tett erőfeszítés volt, hanem egy civil program, a benne résztvevők részéről nagy polgári öntudattól vezérelve. Csak Moon tiszteletes és elszánt követői világbéke misszió iránti elkötelezettsége hajthatta végre ezt olyan hangos sikerrel.

Moon tiszteletes és szervezetei már mindenféle gyűléseket összehívtak, mindegyiket a béke, a harmónia és az emberiség egysége létrehozásának az egyedüli céljával. Az én szerény részemről csak ismertetni tudom a munkájának az értékét, visszagondolva azokra az eseményekre, amelyeken volt szerencsém részt venni.

1997-ben kerültem először közvetlen kapcsolatba Moon tiszteletessel. Irodalomprofesszor lévén Malajziában, azok között voltam, akiket meghívtak egy Washingtonban tartott Ázsiai Irodalmi Perspektívák című konferenciára áprilisban. Ezt követte júniusban egy szintén Washingtonban tartott Nyugati Irodalmi Perspektívák Konferencia. Mindkét tanácskozás elnyerte a tetszésemet a tudományos ülések komolysága és a jól megtervezett lebonyolítás által.
 
Nem ismeretlenek számomra a világkonferenciák, mivel voltam korábban egyetemek vagy kormányhálózatok által szervezett programokon Németországban, Hollandiában, Angliában, Kínában, Oroszországban, Thaiföldön, Indonéziában, Szingapúrban és Bruneiben, valamint az Egyesült Államokban. Azonban azok az összejövetelek a résztvevők számát tekintve viszonylag kicsik és túlságosan szakmai jellegűek voltak, és az embernek általában magának kellett gondoskodnia magáról. Ezzel ellentétben a Moon Tiszteletes szervezeteinek védnöksége alatt szervezett gyűlések nagyszerű, jól megtervezett programokként zajlanak le, amelyek megfelelnek a remek kormánytestületek által szervezetteknek. Ami különösen lélekemelő, az az a tény, hogy Moon Tiszteletes összejöveteleinek résztvevői a világ minden részéből érkeznek, és mindenféle színűek, hitvallásúak és vallásúak.

Az 1997-es irodalmi perspektívák konferencia témája „Egy új világ keresése” volt. Az általános cél a világ kultúrájának egy új víziója, a szeretet és béke kultúrájának az előmozdítása volt az emberiség számára. A család koncepciója új megvilágítást kapott központi magként ennek az új világnak a megvalósításában. Természetesen ez egy alapvető felfogás, de az ember nagyon is tudatában van jelenlegi dilemmánknak: annak, hogy a hagyományos családi egység vagy elveszett már, vagy veszélyben van olyan tényezők miatt, mint a homoszexuálisok és a leszbikusok közötti természetellenes kapcsolatok és az egyszülős családok növekvő száma.

Ebben az értelemben Moon tiszteletes munkája a béke fényével ragyog fel, megerősítve a szeretet és a házasság által összekötött család értékét. És ez a munka nem áll meg a mendemondáknál és tárgyalásoknál. Még messzebb ment a házasság kötelékében és a hűség fogadalmával egyesítve egyéneket a földgolyó minden tájáról, hogy életben tartsa az igaz család tisztaságát és szeretetét. Mindent elkövetett, hogy a szertartást egy szép élménnyé, emlékezetre méltó alkalommá tegye. Ezeknek a házassági áldásoknak a vallásközi légkörét a különböző vallásokat képviselő vezetők jelenléte hangsúlyozza. Számomra a ceremónia páratlan a maga nemében, messze túlszárnyalva bárminek a kiválóságát, ami megérdemli, hogy bekerüljön a Guiness-rekordok könyvébe. Ez egy történelmi jelentőségű esemény mind a megáldandó párok, mind a vendégek számára. Az olyan párok egyesítésére helyezett hangsúly, akik megfogadják Isten előtt, hogy örök szeretetet táplálnak egymás iránt, Moon Tiszteletes tudatos erőfeszítését képviseli a családi értékeknek az új világ magjaként való megalapozására.


Ezen a területen végzett munkája azzal az erőfeszítésével kapcsolódik össze, hogy egységet és békét hozzon a világ emberisége számára más projekteken keresztül. A Religious Youth Service (Vallásos ifjúsági szolgálat) egy olyan program, amely tudatosan nyújtja azt a fontosságérzetet a világ ifjúsága számára, hogy képesek adni kisebb-nagyobb közösségeknek az egész világon. A Professzorok Világbéke Akadémiája akadémikusokat tömörít az egész világból, azzal a kifejezett céllal, hogy előmozdítsák a világ dolgainak jobb megértését, és felnyissák az emberek szemét a tudomány minden területén.

Az én részvételem Malajziában a családi dolgok területén mozog a Nők Világbéke Szövetsége és a Tiszta Szeretetű Igaz Család mozgalma a világbékéért által. Ez egy másik projektje Moon Tiszteletesnek és feleségének abban az erőfeszítésükben, hogy egy mindenki számára jobb világot segítsenek elő.
 

Moon tiszteletes munkája az egész világra kiterjed. De ha több ember ülne le, hallgatná meg és kapcsolódna be a világbéke elősegítésére vonatkozó sok törekvésébe, akkor a víziójának a nemessége nyilvánvalóbbá válna, és talán el tudnánk kerülni a sok ember okozta tragédiát, amelyek egymás értékének és szükségleteinek a nem ismeréséből erednek. Véleményem szerint Moon tiszteletes munkájának a legnagyobb értéke az, hogy segít azoknak az embereknek, akiket megérintett, hogy teljesen megértsék a jelentőségét egy civil tudatosságnak, az arra való vágynak, hogy felkeljenek és minden tőlük telhetőt megtegyenek az ember jóakaratáért és az emberiség jólétéért, és hogy legyen erejük kifejleszteni ezt magukban.

Tanúságtételek

Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.