Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

tanúságtételek vele kapcsolatban

Moon tiszteletesről szóló tanúságtételek

A történelem néhány bátor ember életrajza

Dr. Nicholas N. Kittrie, KtSJ (A Jezsuita Rend lovagja)

A washingtoni Eleanor Roosevelt Institute for Justice and Peace (Eleanor Roosevelt Intézet az Igazságért és a Békéért) elnöke

Nagy örömmel és büszkeséggel látok hozzá, hogy írjak néhány szót Sun Myung Moon Tiszteletes kivételes – sok harcot és sikert megért – békemissziójának ünneplésére. Valójában keveset tudok hozzátenni az Egyesítés Alapítójának eredményeit számláló nyilvános lajstromhoz és sok újító, bátor, káprázatos és globális hatású művéhez.

Mintegy két évtizede ismerem az IIFWP alapítóját, feleségét, gyermekeit, fő tanítványait, támogatóit és sok elszánt munkást azokon a változatos területeken, ahol dolgozik.
Ismertem őket, amikor először merészkedtek elő, hogy világszerte terjesszék a család központi szerepébe, az egyéni felelősségbe és az emberi testvériség örömeibe vetett egyedülálló és „fertőző” hitüket. Akkor is ismertem őket, amikor feltűntek, és az Ó- és Újszövetség prófétáihoz és követőihez hasonlóan szűk látókörű és irigy ellenzők támadásainak és ostromának kereszttüzébe kerültek. Láttam őket sok nehézségükben, de sikerükben is, és gyakran az igazolásuk óráiban.

Moon tiszteletes világszintű projektjeivel kapcsolatba kerülve, amelyek mind az emberi jólét, a tolerancia, a harmónia és a béke keresését szolgálják, gyakran kérdeztek és provokáltak mind a kollégáim, mind az ellenfeleim. „Miért van az – kérdezték –, hogy a te védett és biztonságos szervezeti háttereddel (mint kiváló tudományos és termékeny író, egy ősi család leszármazottja, ügyvéd és a legkételkedőbb és gyakran a legcinikusabb foglalkozás tagja) olyan sok időt, energiát és szívet fektettél be egy ilyen fiatal mozgalommal és annak különös vezetőjével való kapcsolatba?”


És a válaszom mindig világos és egyszerű volt. Fiatal koromban találkoztam Jeruzsálem nagy muftijával, később bemutattak a római pápának, és megismerkedtem Izrael főrabbijával. De egyik sem kérte soha a véleményemet, a tanácsomat, a segítségemet vagy az együttműködésemet. Mind mélyen el voltak merülve a saját múltjukban, a saját intézményeikben, a saját missziójukban és a saját hitükben.
 

Moon tiszteletesben találtam meg a legáltalánosabb ökumenikus szellemet, a legtüzesebb elszántságot az emberiség egysége és testvérisége iránt, rendíthetetlen szeretetet minden ember iránt, teljes elszántságot a család intézménye iránt, toleranciát az emberiség különbözősége iránt és szükséget annak harmonizálására. És megtaláltam benne a bölcsességet, hogy összevegyítse a Nyugatot a Kelettel, Északot Déllel, a képességet, hogy kombinálja az örökkévalóságot a jelen valóság érzetével, az éleslátást, hogy hidat teremtsen a tudomány és a hit között, a bátorságot, hogy hadat viseljen az erősödő hedonizmus ellen és a humor és az életszeretet isteni és emberi adományának bőségét.

„Gyümölcseikről ismeritek fel őket” – tanítja az evangélium.
Mi valójában mind tanúi voltunk, milyen gazdag gyümölcsöt termett Moon tiszteletes nagyszámú és változatos fája és gyümölcsöskertje. Ezek között tartjuk számon a tudományok egységéhez, a kiadáshoz és ahhoz való hozzájárulását, hogy megáldotta Washingtont, a szabad világ fővárosát második napilapjával. Elismerjük és megtapsoljuk a szabadsághoz és a gazdasági fejlődéshez való hozzáállását a korábbi Szovjetunióban és Latin-Amerikában, a két Korea egyesítésének keresését, az erőfeszítéseit, hogy létrehozzon egy nemzetközi egyetemi rendszert, a hídépítést professzorok, tudósok, politikai vezetők, a média, gazdasági újítók és társadalmi reformerek között szerte a világban. Legfőképpen pedig meg kell említenünk állandó inspirációját a keresésre, hogy jobbá tegye az emberi életfeltételeket a nélkülözés, a szegénység, az éhezés és a betegségek megszüntetése és a béke uralmának megvalósítása által.

Engedjék meg, hogy Ralph Waldo Emerson szavaival zárjam: „Az intézmények, egészében véve, az egyes emberek meghosszabbított árnyéka... és az egész történelem nagyon könnyen felbomlik néhány bátor és lelkiismeretes ember életrajzára.” Sun Myung Moon tiszteletes bizonyosan egyike ezeknek az embereknek. Biztosított a helye az emberi történelemben. Csupán arról kell megbizonyosodnunk, hogy a magot, amelyet az igaz békéért elvetett, mindnyájan tápláljuk világszerte.Tanúságtételek

Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.