Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

Élete és munkássága

Moon Tiszteletes

A két egyedüli interjú egyike, amelyet Moon tiszteletes adott.
Dr. Frederick Sontag interjúja.

2. rész (vissza az interjú első részéhez)

Dr. Sontag: Ahogy az egyház növekszik és terjed és egyre sikeresebbé válik, maga mögött hagyva az úttörő időszakot, lát abban problémát, hogy életben tartsák azt a szellemiséget, mely az úttörő időszakot jellemezte?

Moon tiszteletes: Az úttörő szellemiségünk folytatódni fog és életben marad. Amíg Isten célja nincs elérve, senki sem tud igazán pihenni vagy kikapcsolódni. Csak kereszténnyé válni, nem a mi célunk. Az én célom a világ megváltása, és az még csak nem is a vége. Fel kell szabadítanunk még Istent is és az egész szellemi világot. Az Egyesítő Egyház valószínűleg az első mozgalom, amely Istent szenvedőként írja le. Ebből a szempontból a célunk a teljes felszabadulás: Isten szomorúságának felszabadítása.

A részleges siker nem valódi siker. A célunk olyan magasra van helyezve, hogy nincs mód a könnyed pihenésre vagy a vitatkozásra. Nagyon jól elmondhatom a tagjainknak, „Tudjátok, hogy elég keményen dolgoztam az elmúlt harminc évben. Nem gondoljátok, hogy ez elég hosszú idő ahhoz, hogy visszavonuljak és megpihenjek és egy kicsit jól érezzem magam most?” Azonban ez a fajta gondolkodás még csak eszembe sem jut. Miért? Mert mindig legelöl vagyok az úttörő szellemiségben, hogy elősegítsem a célt.

Valójában, én nem vádolom azokat az embereket, akik eretnekeknek hívnak bennünket. Csakugyan eretnekek vagyunk a szemükben, mert az életmódunk fogalma forradalmi: Fel fogjuk szabadítani Istent. Fel fogjuk szabadítani Jézus Krisztust. Meg fogjuk szabadítani őket a bánattól, attól, hogy a szívük megszakadt. Ki mondott ki valaha is a történelemben ilyen dolgokat? Mi nem csak mondjuk, hanem meg is éljük.

Az Isten szolgálatáról alkotott fogalmam valóban forradalmi. Isten megérti a nevetést, de még fontosabban, megérti a fájdalmat és a szenvedést. A szülő fájdalommal teli szívével bír, amikor letekint a szenvedő emberiségre. Meg akarja állítani a szenvedést; mint bármely szülő. Boldogságot akar a gyermekei számára. Mondjuk, hogy Jézus Krisztus Isten jobb kezénél van. Én azt mondom: Ne csak ezt az emberi világot szabadítsuk meg a bűntől, hanem szabadítsuk fel Isten összetört szívét, Jézus bánatát. Mit gondolnak, Jézus azt fogja mondani, hogy „Isten, az az ember téved; vidd el őt. Nincs szükségünk a segítségére. ő egy istenkáromló. Én vagyok az Igazság, és én vagyok az Élet, és senki sem jöhet hozzád csak általam?” Kritizálna engem Jézus azért, hogy megpróbálom az ő munkáját végezni?

Nem, még Jézus is azt mondja majd, „Isten, áldd meg őt. A munkájának sikeresnek kell lennie. Az ő munkájának beteljesítése az én munkám beteljesítése lesz. Ezért az ő sikere az én sikerem; az ő sikere a te sikered, Isten, kérlek segítsd őt; kérlek menj le és inspiráld Moon Tiszteletest és hagyd, hogy beteljesítse mindaz, amit tud az élete során.”

Az ítélet fogalma a keresztény egyházakban teljesen téves. Isten a szeretet; senkit sem ítél el. De az emberek azokat a következményeket aratják le, amelyeket elvetettek. Az emberek, akik egy önző életet ültettek el itt a Földön, a poklot fogják learatni azután. De ez nem Isten ítélkezésének az eredménye. Az ember nem arathatja le a Mennyországot, ha Istennel szemben álló életet él és ellene cselekszik. Isten a szeretet istene; akinek a szívét fájdalommal hasítja az, hogy az emberiség a pokolban szenved. Ezt nem élvezheti. Isten vágya az, hogy teljes mértékben felszabadítsa még a poklot is.

Itt, a hús világában, előre ugorhatunk a cselekedeteinken keresztüli nagy eredményekkel. A földi életünk egy egyszeri lehetőség. Mondjuk, száz évet él itt a Földön. Ez az ön lehetősége arra, hogy lefektesse örök életének alapját. Az örökléttel összehasonlítva az ön száz éve a Földön kevesebb, mint egy másodperc villanása. Önnek ezt a száz évet be kell fektetnie Istenért és az emberiségért. Ne csak önmagáért, ne csak a pillanatért éljen. Sokkal nagyobb boldogságot fog találni, ha a száz évét önzetlenül Istennek adja; akkor Isten az örökkévalósággal fogja jutalmazni a Mennyországban.

Dr. Sontag: Milyen problémákat lát az egyház és ezen munka számára, amikor nem él majd többé, hogy vezesse? Hogyan fognak reagálni a tagok a hiányára?

Moon tiszteletes: Teljesítettem a személyes küldetésemet itt, a Földön.

Ezért aközött, hogy itt maradok-e a Földön, vagy hogy a szellemi világba visznek, nincs különbség. A mozgalmunk szilárd alapot fektetett le. Ez itt létezik, az emberi szinten, de meg van alapozva szellemileg; Isten és a szellemi világ ennek gyökere. Ezen az alapon a mozgalom sohasem fog kudarcot vallani. Folytatódni fog nélkülem és Isten királysága valósággá fog válni itt, a Földön.

Dr. Sontag: Azt akarom megtudni, hogy látja-e bármiféle veszélyét annak, hogy az egyház afelé sodródik, hogy csak egy újabb egyházzá válik a sok között. Ami megtörténhet, hogy azon emberek, akik alapítás-orientáltak, irányításhoz jutnak és aztán a hatalmi ambíció kezd dominálni.

Moon tiszteletes: Ez az alapvető különbség a létező egyházak és az Egyesítő Egyház között. A miénk nem egy felekezet, hanem az egyesítés mozgalma. Ezért nem fog eme mozgalom forradalmi lendülete vagy úttörő feladata megszűnni mindaddig, amíg Isten királysága létrehozásának végső célja itt, a Földön, fizikailag be nem teljesedik és Isten képes lesz nagy vigaszt és örömet kapni a hatezer -bibliai- éves szenvedése után.

Mi tényleg nem tudtunk egy pusztán intézményesítetten létrehozott egyházzá válni. Ez valójában egy mozgalom, és nem fog megállapodni mindaddig, amíg a mozgalomra már nem lesz tovább szükség.

Dr. Sontag: Úgy érzi, hogy minden egyes szakasz, amit tervbe vett, sikeressé lett? Van bármiféle gondolat a fejében, hogy felülvizsgálja a programot a jövőben, vagy a mozgalom valóban úgy ért el minden egyes szintre, ahogy azt eredetileg célul tűzte ki? Módosítva lesz a menetrend?

Moon tiszteletes: Nem, nincs módosítás. Minden menetrendi célkitűzés el lett érve. Úgy érzem, minden eltervezett célt elértünk.

Az Amerikába jövetelem célirányosan történt; a megérkezésemet következő három és fél év munkájának pontos határideje volt. A Yankee stadion határidőre volt, és határidőre volt a Washington Emlékmű nagygyűlés is. Most, a két éves program, amelyet elkezdtem 1977-1978 között, az evangélium országos szintű terjesztése is határidős küldetés.

Dr. Sontag: Ahogy én megértettem, az eredeti Az Isteni Alapelv szóbeli természetű volt. A legkorábbi tanítványok azt mondták nekem, hogy istentiszteleti formában hallották, és a puszani követők azt mondták, hogy Önnel voltak, amikor az Alapelveket végül leírták. Ezzel ellentétben, a legkorábbi íráshoz képest, jelen könyv kidolgozottabb, részletesebb. Látja bármely változtatás, részletezés, hozzátétel vagy kihúzás lehetőségét előre a jelenlegi Az Isteni Alapelv könyvből? Változatlan most már a formája?

Moon tiszteletes: Az Alapelv magyarázó részei itt és ott nagymértékben ki lettek kísérletezve. De a legelejétől a legvégéig a kinyilatkoztatás alapvető tartalma sohasem módosult. Például, az "A Teremtés elvei"-ben, az "A bűnbeesés"-ben, és a "Jézus küldetése"-ben, a központi gondolatok sohasem változtak. Tudom, nehézségek vannak bizonyos gondolatok és a filozófiánk fogalmainak kifejezésében, így a terveim egyike, amely nagymértékű időt és erőfeszítést vesz majd igénybe, az, hogy még egyszer magam egységesítsem az Alapelvet és a történelemre hagyjam. Ezen munka elvégzése hátravan.

Az Az Isteni Alapelv nem egy olyanfajta igazság, amelyről egy konferenciát tart, és ha az embereknek nem tetszik, megváltoztathatja. Ez sohasem fog megtörténni. Ugyanígy, van az igazságnak egy sokkal nagyobb területe, amelyet még fel kell tárni. Már megkaptam a kinyilatkoztatást, de szándékosan megőrzök bizonyos igazságokat, hogy a jövő napjaiban legyenek kinyilvánítva.

Dr. Sontag: Tehát úgy érzi, lesz jövőbeni kinyilatkoztatás, hogy a kinyilatkoztatás még nem ért véget.

Moon tiszteletes: Az Az Isteni Alapelv nem egy filozófia, nem egy elmélet; ez egy alapelv. Ez Isten változatlan igazsága. Ha egyszer azon igazság ki van nyilatkoztatva, akkor azon alapelvet meg kell élni, hatással van. A beteljesítéséhez legalább egy alapot le kell fektetni. Akkor Sátán nem tud betörni. Amikor egy ember teljesen egyesült az igazsággal, akkor Sátán nem tudja elragadni Istentől. Például, ha Isten és Ádám és Éva teljesen egyesültek volna az igazsággal, akkor nem lett volna helye Sátánnak beszivárogni. Az igazságot meg kell testesíteni. Meg kell élni vagy be kell teljesíteni egy élő emberen belül. Máskülönben Sátán elveheti és visszaélhet vele. Ezért van az, hogy nem nyilvánítom ki az igazságot, amíg a feltételek nem találkoznak vagy az igazság meg nem testesül egy bizonyos helyen. Ha úgy vesszük, akkor Az Isteni Alapelvez az új kinyilatkoztatás, az életem dokumentuma. Ez a saját élettapasztalatom. Az Isteni Alapelv bennem van, és én Az Isteni Alapelvben vagyok.

Dr. Sontag: Az egyházon kívül sokan úgy érzik, hogy minden tag személy szerint Moon Tiszteleteshez hűséges, mint egy személyiség, de amikor a tagokkal beszélek, a közlésük és az irányultságuk mindig az Alapelv felé irányul. Egyetért azzal, hogy az emberek hűsége az Alapelv felé irányul? A kettő összekapcsolódik, mert ön az Alapelv elhozója, a feltáró, a forrás. Ez egy pontos kifejezés?

Moon tiszteletes: Ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, amit kérdez. Sok ember azt mondja, én csak az igazság kinyilatkozója vagyok, egy hangszer, de én meg is élem, meg is testesítem azt. Ezért, az egyetlen út ahhoz, hogy az emberek megérthessenek engem vagy a cselekedeteimet, az Alapelven keresztül vezet. Ezért van az, hogy minél inkább tanulmányozzák az emberek az Alapelvet, annál inkább megértenek engem válnak annál inkább hűségessé. A kettő egy és ugyanaz. De a mozgalmunkban, senki sem érti még meg Istent 100 százalékig.

Dr. Sontag: Gyakran vádolják, hogy tekintélyelvű és egyenesen diktatórikus és militarista. Mit mondana a saját hatalom felfogásáról, és hogyan gyakorolja azt? Hogyan fejezné ki saját tekintélyét a tagokkal kapcsolatosan?

Moon tiszteletes: Valójában, bárki, aki igazán ismeri Az Isteni Alapelvet, nem gondolkodna így. Ez csak a külső megjelenés. Csak egy pillantás után valaki azt mondhatná, hogy tekintélyelvű vagyok. De valójában, gondoljunk Istenre. Azt mondhatná, Isten egy diktátor. Nincs kongresszusa, akinek jelentsen, és nincs megválasztva. Tehát, amikor a kívülállók csak a hatalmamat nézik, diktátornak tarthatnak. De ők teljesen nem értik a lényeget. Én egy szülő vagyok a tagok számára. A szülők szeretik a gyerekeket, nem kormányozzák őket. Isten szeret, nem kormányoz. Az Egyesítő Egyházban, ha nem érti a szeretet szellemi minőségét, Isten szeretetét, akkor az Egyesítő Egyházat a legrosszabb fajta pokolnak írhatja le.

Dr. Sontag: Miért gondolja azt, hogy a világ legnagyobb része, és a közsajtó bizonyosan, nem érti meg az egyház szellemi oldalát és ugyanígy, nagymértékben, az ön természetének szellemi oldalát?

Moon tiszteletes: Úgy tűnik, szánt szándékkal visszautasítják, hogy meglássák azt az oldalt. Az lehet a fő ok. Mintha már levonták volna a következtetéseiket, és csak megpróbálnak a következtetéseiket alátámasztó bizonyítékot kiválogatni. Azonban, a sok ember, aki eljön, hogy közelről megismerjen bennünket, megérti, hogy a szeretet óriási köteléke és kapcsolata van az egyházunkban, és az Istentől árad rajtam keresztül. Szakadatlanul támadnak bennünket, és mégis mindig győzünk, és sikert érünk el. Ez egy lenyűgöző alapelv, támadva lenni és mégis nyerni.

Az elmúlt évben, 1976-ban, az egész világ szembehelyezkedett velem. Minden nemzetben vita volt. Elő akartam segíteni azt a problémát, így misszionáriusokat küldtem 120 nemzetbe. Amiért én világító oszlopokat helyeztem el minden nemzetben, azért világszintű üldöztetésnek lettek kitéve. Minél nagyobb az üldöztetés, annál gyorsabban veszíti el erejét a sátáni világ. Ez mennyei stratégia, de ki érti meg ezt a stratégiát? Eljön a nap azonban, amikor igazán megismerik majd az Egyesítő Egyházat és engem. Eljön a nap, amikor ismert lesz az igazság, és tanítani fogják a szeretet üzenetét. Azon a napon mély lesz a megbánásuk.

Dr. Sontag: Arról a módról beszélt, amely által támadást kap. Ön, saját maga, nem támad, de az érdekes dolog az, hogy az emberek ezt megfordítják. Odakint, az emberek nagyon félelemmel telik, mert azt hiszik, hogy a mozgalom fegyverkező állapotot fog felvenni és, hogy azt fogja parancsolni a tagjainak, hogy fegyverekkel menjenek ki. Mit mond az erő vagy erőszak jóváhagyásáról a céljai elérésének érdekében?

Moon tiszteletes: Isten elve az, sohasem támadni elsőként. Isten sohasem támad elsőként. A Gonosz és Sátán mindig magához ragadja a kezdeményezést és megpróbál pusztítani, de a mennyei oldalnak megvan a felelőssége, hogy megvédje önmagát. Én lényegénél fogva erőszakmentesnek és fegyverkezésmentesnek hirdetem a mozgalmunkat. A mozgalmunk legnagyobb fegyvere, ha azt a szót használja: igazság. Ugyanúgy, a legnagyobb célpontunk: az emberi szív. Az igazság meg tudja változtatni az emberi szívet, és aztán az a személy is teljesen megváltozik. Attól kezdve, hogy a motivációja megváltozik, minden cselekedete és terve megváltozik. Ez az alapvető mód, ahogy a gonosz világának meghódítását tervezzük, az Igét használva. A szeretet hódítói vagyunk, az igazság hódítói, de nem erőszakkal, nem fegyverekkel. Épp most, a Harmadik Világháború fenyegetésével, a kérdés, hogy vajon lesz-e valójában bármiféle fegyveres hadviselés, vagy sem, az ember felelősségétől függ. De függetlenül attól, hogy van-e háború, a valóság az, hogy szembenállás van a két világ között, az egyik Sátán oldalát képviseli, a másik Isten oldalát képviseli. A kommunizmus erővel próbálja hatalmába keríteni a világot. De Isten a szeretettel fogja megragadni a világot. Ennek a szeretnek a megtestesüléseivé kell válnunk.

Dr. Sontag: Ami ellen a sajtó olyan gyakran tiltakozik, az anyagi alap teremtésekor a tagok által használt becsapás és az egyház "fedőszerveinek" használata. Jóváhagyta-e ezt valaha is az egyház, és mi lenne az ok elrejteni az egyházi tevékenységeket?

Moon tiszteletes: Az őszinteséget, a tisztaságot és az önzetlenséget hangsúlyozom a tagjaink alapvető szabályzataként. Elsőként az őszinteség jön, különösképpen Isten és az ember között. Az Alapelvünk azt tanítja, hogy az ember őszintetlensége idézte elő az Isten és ember közötti elkülönülést. Még ha a tagjaink azt is gondolják, hogy még több ellenséges üldöztetést ösztönöznek ezzel, én azt hangsúlyozom, hogy Isten nagyköveteiként kell bemutatniuk magukat elsőként, és elmondaniuk az embereknek, hogy kik ők.Az interjú további része feldolgozás és feltöltés alatt áll, kérjük, látogasson el a honlap ezen részére a későbbiekben is.

Köszönjük megértését és türelmét!

Ugrás a lap tetejéreTanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.