Főoldal

Sun Myung Moon tiszteletes:

Élete és munkássága

Amit a tudósok mondanak Sun Myung Moon tiszteletesről

Dr. Frederick Sontag
A Pomona College filozófia tanára, részlet a Sun Myung Moon és az Egyesítő Egyház:      Az ember és a mozgalom mélyreható vizsgálata című könyvéből

Két szilárd következtetésre jutottam e kalandozás során:

(1) A mozgalom eredete (sokak kételkedése ellenére) őszintén alázatos, vallásos és szellemi.
(2) A mozgalom alkalmazkodóképessége és összetartása olyan, hogy egy maradandó mozgalommal állunk itt szemben. Tanúi voltunk a saját életünkben az új vallási mozgalom születésének, növekedési törekvéseinek, és látni fogjuk az érettségét.

Amit a mozgalom rövid idő (30 év) alatt elért, meglehetősen rendkívüli. Az üldöztetésből és a börtönből és néhány hívőből elkezdett növekedni Szöulban, aztán Japánba, Amerikába, Európába és 120 missziós országba költözött... A szegénységből üzleti sikerré nőtt, amely az egyik legjobban finanszírozott új vallási mozgalommá kell, hogy tegye... kevesen vannak, biztosan nem több mint 500 000 magtag az összes országban... világméretű figyelmet keltett, akár pozitívat, akár negatívat. Ez egy növekedés és sikersztori, amely büszkeséggel tölti el Horatio Algert és John D. Rockefellert...

Megpróbáltam, de nem jut eszembe más új vallási mozgalom, amely ilyen nyíltan nemzetközi, mint az Egyesítő Egyház.

 

Tor Ragnar Gerholm
A Fizika professzora, egyetemi tanár,
a Nobel-díj Odaítélő Svéd Királyi Tudományos Akadémia tagja

Moon tiszteletes az ICUS (Nemzetközi Konferencia a Tudományok Egységéről) alapítója. Az első ülést 1972 novemberében tartották New Yorkban. Azóta a világ tudósainak ezrei vettek részt a három kontinensen szervezett különböző ICUS-találkozókon.

Az Alapító Atya kezdettől fogva ragaszkodott ahhoz, hogy az ICUS-nak két témára kell koncentrálnia: a tudományok egyesítésére és az abszolút értékekre Az átlag tudósnak az előző homályos, az utóbbi pedig abszurd. Moon tiszteletes kezdettől fogva ellentmondásos személyiség volt.

Moon tiszteletesnek igaza volt, hogy ragaszkodott az Egységhez. Egy olyan egységhez, amelyet inkább szellemi, mint technikai értelemben kell érteni. Az egyesítés érzése, amely egy közös ügyért dolgozik harmóniában, fegyelmezetten és egymás iránti tisztelettel. Véleményem szerint Moon tiszteletesnek abban is igaza volt, hogy ragaszkodott az abszolút értékekhez az ICUS visszatérő témájaként.

Moon tiszteletes nyilvánvalóan szilárd alapra helyezkedett olyan kérdésekben, amelyek jelenleg a vita középpontjában vannak a tudomány és a technológia társadalmi hatásáról, a Nyugat materializmusa a Kelet miszticizmusával szemben, a társadalmi haladás és jólét az egzisztenciális szükségletekkel és a vallásos inspirációval szemben. Nem csoda, hogy vitatott személyiség. De nem vitatkozó. Épp ellenkezőleg, az egyesítésnek és az egységnek szentelte az életét. Az Egyesítő Mozgalom, amelynek Moon tiszteletes az alapítója és a szellemi vezetője annak szenteli magát, hogy harmóniában és békében hozza össze a föld embereit és vallásaikat.

 

Kailash Puri, London
A Királyi Művészeti Társaság tagja

„Határozottan állíthatom, hogy Moon tiszteletest félreértették. A tevékenységek és szervezetek, amelyeket elindított, azt bizonyítják számomra, hogy ő olyan ember, aki el van szánva, hogy összebékítse a hitközösségeket.”

 

Dr. Hang Nyung Lee
A koreai Hong Ik Egyetem korábbi elnöke

Sun Myung Moon tiszteletes számos hőstettet hajtott végre, de ha ezek közül kiválasztok három rendkívüli dolgot, az első az, hogy újra megtalálta Istent, a második, hogy újra megtalálta a szeretetet, a harmadik pedig, hogy újra megtalálta a családot. Moon tiszteletes egyénként számos csodálatos tettet hajtott végre néhány évtized rövid időszaka alatt. Az Áldás által az egész világot a helyreállított családok szeretetközösségeként szándékszik megalapítani. A harmadik békéért vívott forradalmat a nem erővel vagy pénzzel, hanem a szeretet által fejleszti.

 

Professzor Hisayoshi Watanabe,
 
Egyetem, Japán

Az Egyesítő Egyház központi dogmája, hogy Isten ebben a pillanatban él és dolgozik, és hogy nem érheti el a célját emberi segítség nélkül, nagyszerű gondolatnak tűnik nekem nem csak önmagában, de azért is, mert alátámasztja a logikus következményét mindannak, amit a filozófusok eddig felmutattak.

Nem lehet megragadni az emberi felelősség, azaz az erkölcs és az etika végső jelentését, amíg meg nem értjük Isten természetét és pozícióját, ahogyan az az Isteni Alapelvben ki van fejtve. Amit csodálok az Egyesítős barátaimban, az a felelősségérzetük: felelősség önmaguk, mások, a világ és végső soron Isten felé. Ez az Egyesítős köröket átjáró szellemileg barátságos légkör, amelyet bensőségesen tapasztaltam ez alatt a tucatnyi év alatt, eléggé megérintett, hogy elhiggyem, hogy abszolút mértékben szükséges kiterjeszteni azt messze túl az Egyesítős körökön, a nagy nyilvánosságra anélkül, hogy kifejezetten a vallás népszerűsítését értenénk rajta. Bizonyosan Moon tiszteletes jelenléte érezhető mind e mögött, de csak érezhető. Amit a legjobban csodálok, az az önzetlen lelkesedésük, hogy közös magasztos eszményeket valósítsanak meg. Az Egyesítős barátaimnak kivétel nélkül erős kötelességtudatuk van; nem a mások által előírt, hanem az önként vállalt kötelességre, amely indokolja a büszkeségüket. Egy másik dolog, amit csodálok az Egyesítős barátaimmal kapcsolatban, az a kölcsönös tiszteletük... Ezt szintén nem ismertem, mielőtt megismertem őket...

Úgy tűnik nekem, hogy amikor találkoztam az Egyesítős barátaimmal, felébredt bennem, ami addig aludt. Kétségtelenül ez volt az újjászületésem, és azóta biztosabbnak érzem magam emberként, tanárként, tudósként és íróként, mert azt érzem, hogy egy gerinc lett elültetve bennem, bár nem azonnal, hanem idővel. A korai fázisban egyszerűen csak a csodálkozás és a csodálat volt a benyomásom, hogy létezik a fiataloknak egy ilyen nagyszerű csoportja, amelyet csak a fantáziámban képzeltem el.

Nem mintha nem okozott volna nehézséget, hogy megértsem az Alapelvet; bizonyosan beletelt egy időbe, mielőtt teljesen rá tudtam hangolódni, részben azért, mert abban az időben jobban rokonszenveztem a buddhista, mint a keresztény gondolatokkal, és a miatt a régi tévedésem miatt is, mely szerint ahhoz, hogy tudós lehessen valaki, ateistának kell lennie. De itt van egy jó példája annak a ténynek, hogy az oktatás a tanított dolgok és a tanár egybeolvadásának a kérdése: soha nem tudtam megunni, hogy hallgassam a fiatal tanáraimat, akik friss lelkesedéssel tartottak nekem előadást.Tanúságtételek Moon tiszteletes mellett  | Ismerje meg a békenagyköveteket  | Kapcsolat  |  Oldaltérkép


Copyright 2007 FFWPU Minden jog fenntartva.